Tập đoàn Sovico lãi sau thuế 1.500 tỷ trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico báo lãi sau thuế 1.547 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với kỳ trước.

Sau một năm 2022 lãi lớn (sau thuế: 3.272 tỷ đồng, ROE 10,82%), 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục là quãng thời gian kinh doanh thành công của Tập đoàn Sovico với khoản lãi sau thuế hơn 1.500 tỷ đồng, tương đương ROE 3,05%.

Đến hết tháng 6/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Sovico đạt 159.986 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với kỳ trước (56.818 tỷ đồng).

Nợ phải trả tài trợ cho sự hình thành của 68% tài sản, đạt giá trị 109.196 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với kỳ trước (45.151 tỷ đồng). Trong đó, nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 32.505 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng nợ phải trả.

Tuy vậy, vốn chủ sở hữu của tập đoàn cũng đã tăng 4,35 lần so với kỳ trước, lên 50.790 tỷ đồng. Nhờ đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 3,87 lần của kỳ trước xuống chỉ còn 2,15 lần.

Liên quan đến nợ trái phiếu doanh nghiệp, Tập đoàn Sovico cũng đã có báo cáo về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu nửa đầu năm 2023.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2023, tập đoàn đã tiến hành chi trả gốc và lãi cho 119 lô trái phiếu, gồm 113 lô phát hành từ tháng 1 - 6/2020 (trả lãi cuối kỳ) có giá trị phát hành 13.300 tỷ đồng và 6 lô phát hành từ 3 – 9/2021 (trả lãi 6 tháng/lần) có giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng. Tất cả lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 36 tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã trả 2.945 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu và 5.400 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance