Thái Nguyên: 4.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng KCN Sông Công II giai đoạn 2

Dự án Khu công nghiệp Sông Công 2 Thái Nguyên có quy mô sử dụng đất là 296,24 ha và tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án KCN Sông Công II Thái Nguyên giai đoạn 2 có trị giá gần 4.000 tỷ đồng
Dự án KCN Sông Công II Thái Nguyên giai đoạn 2 có trị giá gần 4.000 tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở các nội dung thẩm định, căn cứ hồ sơ dự án, ý kiến thẩm định của 8 bộ và UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, dự án có quy mô sử dụng đất là 296,24 ha với địa điểm thực hiện tại xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (gồm Khu số 1 và Khu số 2), trong đó, Khu số 1 có quy mô 175,52ha nằm trên địa giới hành chính của xã Tân Quang và một phần xã Bá Xuyên, Khu số 2 có quy mô 120,72ha nằm trên địa phận của xã Bá Xuyên và một phần xã Tân Quang.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.985,47 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng và vốn huy động là 3.386,65 tỷ đồng.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên do Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên đề xuất.

Trước đó, KCN Sông Công II (giai đoạn 1) đã được triển khai với tổng diện tích 250ha. Đến nay, KCN đã thu hút 22 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 1,2 tỷ USD và trên 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 98%.

Minh Anh

Theo VietnamFinance