Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ sai phạm tại dự án trên 'đất vàng' của Hadico

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận Thanh tra về những sai phạm của các dự án trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó có Dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê -  nhà ở tại ô đất 3.10-NO (đường Lê Văn Lương).

Liên quan đến hàng loạt sai phạm các dự án hai bên đường Lê Văn Lương (Hà Nội), Thanh tra Bộ Xây dựng đã thanh tra công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại 19 dự án, công trình và một khu nhà ở thấp tầng. Trong đó có Dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê -  nhà ở tại ô đất 3.10-NO phát hiện nhiều vi phạm, sai sót, tồn tại.

Cụ thể, dự án cao ốc trên khu “đất vàng” đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân) ký hiệu là 3.10-NO được UBND TP. Hà Nội quy hoạch từ năm 2002, tuy nhiên, dự án không thực hiện theo mục tiêu ban đầu mà liên tục xin điều chỉnh làm thay đổi chức năng sử dụng đất, nhồi thêm tầng. 

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy, việc điều chỉnh quy hoạch của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tại dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại ô đất 3.10-NO trên đường Lê Văn Lương là chưa hợp lý.

Theo đó, nội dung điều chỉnh từ đất ở thành văn phòng, thương mại (năm 2008), thành hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (năm 2012); 01 khối văn phòng lại thành Tổ hợp văn phòng, DVTM, nhà ở và nhà trẻ (năm 2017); đã làm tăng tầng cao từ trung bình 6,5 tầng lên 25 tầng khối văn phòng, 27 tầng khối nhà ở, phát sinh tăng dân số 754 người, diện tích sàn xây dựng tăng thêm 10.794m.

Ô đất 3.10-NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) biến thành đất hỗn hợp để xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở cao 25 tầng.
Ô đất 3.10-NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) biến thành đất hỗn hợp để xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở cao 25 tầng.

Văn bản của Thanh tra Bộ Xây dựng có nêu rõ, ngày 21/5/2004, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 3153/QĐ-UB lựa chọn nhà đầu tư, cho chỉ tiêu quy hoạch là nhà ở cho thuê, mật độ xây dựng 48%, tầng cao 12 tầng. Theo đó, dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê -  nhà ở tại ô đất 3.10-NO do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà NộiCông ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là chủ đầu tư.

Ngày 13/10/2008, UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận quy hoạch định hướng tại Văn bản số 3362/UBND-GT năm 2008 về việc điều chỉnh ô đất 3.10-NO, công trình nhà ở cho thuê, tầng cao 12 tầng, mật độ xây dựng 48% thành văn phòng, thương mại 16 tầng, chung cư 25 tầng (không kể tầng kĩ thuật), nhà trẻ 4 tầng.

Ngày 24/10/2012, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 4826/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ ô đất 3.10-NO, thành trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ, gồm khối văn phòng 16 tầng, khối chung cư 25 tầng (không kể tầng kĩ thuật), nhà trẻ 4 tầng, mật độ xây dựng 44,53%, dân số 800 người.

Ngày 28/8/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Công văn số 2753/QHKT-P2 chấp thuận phương án kỹ thuật: Công trình nhà ở 27 tầng, công trình văn phòng 18 tầng (kể cả tầng kỹ thuật và tum thang), vượt 01 tầng đối với công trình nhà ở và vượt 02 tầng đối với công trình văn phòng so với Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 (văn phòng 16 tầng; chung cư 25 tầng (không kể tầng kĩ thuật).

Ngày 01/12/2016, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 11477/VP-ĐT thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch thành phố chấp thuận chủ trương điều chỉnh khối văn phòng 16 tầng thành Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ 25 tầng.

Ngày 10/7/2017, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Văn bản số 4428/QHKT-TMB-PAKT(KHTH) chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật. Ngày 22/4/2020, UBND Thành phố Hà Nội có Thông báo số 358/TB-UBND kết luận của Tập thể Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án, theo đó, công trình văn phòng 16 tầng điều chỉnh thành Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ 25 tầng, làm tăng dân số 754 người, diện tích sàn xây dựng tăng thêm 10.794 m2 (từ 24.190 m2 thành 34.984 m2).

Như vậy, UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật.

Việc 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang thành cơ quan văn phòng cao 25 tầng; đổi thành văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán và đã làm tăng diện tích đất xây dựng.

Do đó Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Nguồn: Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng.
Nguồn: Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng.

Với việc điều chỉnh ô đất 3.10-NO, công trình nhà ở cho thuê, tầng cao 12 tầng, mật độ xây dựng 48% thành văn phòng, thương mại 16 tầng, chung cư 25 tầng (không kể tầng kĩ thuật), nhà trẻ 4 tầng, là điều chỉnh không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 29 Nghị định 08/2005/NĐ-CP, khoản 3 Phần 6 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Điều chỉnh cục bộ ô đất 3.10-NO, thành trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ, gồm khối văn phòng 16 tầng, khối chung cư 25 tầng (không kể tầng kĩ thuật), nhà trẻ 4 tầng, mật độ xây dựng 44,53%, dân số 800 người là điều chỉnh không thuộc các trường hợp được điều chỉnh; không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không nêu nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch, vi phạm Điều 47, Điều 48 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Công trình nhà ở 27 tầng, công trình văn phòng 18 tầng (kể cả tầng kỹ thuật và tum thang), vượt 01 tầng đối với công trình nhà ở và vượt 02 tầng đối với công trình văn phòng so với Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 (văn phòng 16 tầng; chung cư 25 tầng (không kể tầng kĩ thuật), là điều chỉnh không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị 2009; là điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền, vi phạm Điều 3, khoản 2 Điều 5, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Quyết định 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh khối văn phòng 16 tầng thành Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ 25 tầng; điều chỉnh tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật; điều chỉnh dự án, theo đó, công trình văn phòng 16 tầng điều chỉnh thành Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở và nhà trẻ 25 tầng, làm tăng dân số 754 người, diện tích sàn xây dựng tăng thêm 10.794 m2 (từ 24.190 m2 thành 34.984 m2), là điều chỉnh không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật tại các Công văn số: 3879/QHKT-P2 ngày 12/12/2012; số 2753/QHKT-P2 ngày 28/8/2013 có phần hầm vượt chỉ giới xây dựng, trùng chỉ giới đường đỏ là vượt thẩm quyền, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống