Thanh tra chỉ điểm hàng loạt vi phạm trong đồ án quy hoạch khu đô thị hơn 6.000ha tại TP. HCM

Ban quản lý dự án chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu; chưa thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, không đôn đốc…

Thanh tra TP. HCM đã công bố kết luận thanh tra (KLTT) về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Tây Bắc.

Theo đó, trải qua gần 20 năm, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc đã trình UBND TP. HCM phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 khu đô thị Tây Bắc, với quy mô 6.089ha. Trên cơ sở quy hoạch chung, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc đã tiến hành lập 7 đồ án quy hoạch gồm 11 phân khu tỷ lệ 1/2.000, cơ bản đến năm 2013 được UBND TP. HCM hoàn tất phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót từ tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000 và công bố công khai quy hoạch chậm so với chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. HCM.

KLTT nêu rõ, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu; chưa thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, không đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc lập hồ sơ cắm mốc giới của các chủ đầu tư dự án…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Giai đoạn từ năm 2015-2022, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với khu đô thị Tây Bắc đã ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư cũng như triển khai các dự án xây dựng. Do đó, các khu đất trong khu đô thị Tây Bắc dự kiến kêu gọi nhà đầu tư đang tạm ngưng, chờ hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo các điều kiện pháp lý triển khai dự án theo quy định.

Theo KLTT, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc tổ chức điều chỉnh quy hoạch khu đô thị từ tháng 6/2016 đến tháng 2/2020, mất hơn 3 năm 8 tháng mới xong bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 là quá chậm, chưa đúng với chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. HCM (đến cuối năm 2016 phải hoàn tất).

Ngoài ra, hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/5.000 khu đô thị Tây Bắc phải thực hiện nhiều lần (4 lần), mất 11 tháng, chưa đảm bảo đồng bộ, kịp thời về chất lượng và yêu cầu kỹ thuật. Sở Quy hoạch Kiến trúc phải góp ý, điều chỉnh trả lại nhiều lần để bổ sung. Thực hiện như trên theo quy định là quá chậm, chưa đảm bảo Nghị định 37 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

KLTT còn chỉ ra: Thời gian từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt đến khi được Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, trình UBND TPHCM đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5.000 Khu đô thị Tây Bắc để báo cáo Thủ tướng xem xét mất 10 tháng. Tính đến thời điểm thanh tra, công tác lập đồ án quy hoạch đã hơn 3,5 năm.

Bên cạnh đó, việc trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu đô thị Tây Bắc không chính xác, làm phát sinh tăng kinh phí lập quy hoạch.

Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc chưa lập hồ sơ cắm mốc giới và thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa đối với 9 khu chức năng và 1 dự án (khu dân cư Tân An Hội), không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Cơ quan này lập, trình 4 đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 chậm so với thời gian quy định; chưa xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ đầu tư; phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước…

Thanh tra TP. HCM cũng kết luận Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch chậm so với thời gian quy định, thiếu kiểm tra diện tích lập quy hoạch toàn khu đô thị Tây Bắc; nội dung đánh giá chiến lược trong đồ án không đầy đủ theo yêu cầu…

Các chủ đầu tư dự án, như dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân công nghiệp Tân Phú Trung, dự án Khu dân cư Tân An Hội, dự án Khu tái định cư phục vụ khu đô thị Tây Bắc Tam Tân, dự án Khu tái định cư phục vụ khu đô thị đại học quốc tế (VIUT) không lập hồ sơ trình Ban Quản lý khu Tây Bắc thẩm định hồ sơ cắm mốc…

Từ kết luận nêu trên, Thanh tra TP. HCM đã kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Ngô Minh Châu thống nhất, chỉ đạo giao Trưởng Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền với tổ chức, cá nhân thiếu sót, vi phạm.

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống