Thị xã sắp lên thành phố của Bình Định chuẩn bị đón 2 dự án khu đô thị, khu dân cư

Theo quy hoạch, địa phương này sẽ được lên thành phố đô thị loại III.

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc Bằng Châu và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư - thương mại - dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.

Theo đó, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc Bằng Châu có diện tích khoảng 10ha, thuộc khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.

Thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ lên thành phố trong tương lai
Thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ lên thành phố trong tương lai

Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp ruộng lúa; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp ruộng lúa; phía Tây giáp khu dân cư Đông Bàn Thành.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Đồng thời, quy hoạch khu dân cư đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành nên khu dân cư đô thị dịch vụ, thương mại, dân cư liên vùng.

Đây cũng là cơ sở để quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định.

Riêng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu có diện tích khoảng 10,36ha, thuộc khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.

Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp ranh dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo; phía Nam giáp đất ruộng lúa; phía Đông giáp đường tránh Quốc lộ 1A; phía Tây giáp ranh dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 4.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Đồng thời, quy hoạch xây dựng khu dân cư - thương mại - dịch vụ đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường giao thông,… hình thành nên khu dân cư đô thị, dịch vụ, thương mại, dân cư liên vùng.

Đây cũng là cơ sở để quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định.

Theo quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Bình Định sẽ có 21 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I là thành phố Quy Nhơn; 2 đô thị loại III gồm các thành phố An Nhơn, thành phố Hoài Nhơn;

3 đô thị loại IV (thị xã Tây Sơn, thị xã Tuy Phước, thị trấn Cát Tiên); 15 đô thị loại V (thị trấn Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Bình Dương, Ngô Mây, An Hòa, Mỹ Chánh, Cát Khánh, Canh Vinh, Mỹ Thành, Mỹ An, Cát Hanh, Ân Tường Tây).

Theo quy hoạch, thành phố An Nhơn sẽ là đô thị phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Nam tỉnh Bình Định.

Bình Định là một tỉnh ven biển nằm ở phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, miền Trung của Việt Nam. Thủ phủ của Bình Định là thành phố cảng Quy Nhơn nằm cách thủ đô Hà Nội 1.070km về phía Nam, cách TP. Đà Nẵng 323km về phía Nam và cách thành phố Hồ Chí Minh 652km về phía Bắc theo đường quốc lộ 1.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống