Tỉnh nhiều di sản văn hóa nhất Việt Nam sẽ có thêm 4 dự án nhà ở xã hội

Theo quyết định, địa phương sẽ có thêm 4 dự án nhà ở xã hội nằm ở giữa TP. Hội An và TP. Đà Nẵng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt 4 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn (nằm giữa TP. Hội An và TP. Đà Nẵng).

Theo đó, 4 dự án nhà ở xã hội nói trên gồm: Khu dân cư thu nhập thấp khu 2 quy mô 4,53ha tại phường Điện Nam Trung; Khu dân cư thu nhập thấp khu 3 quy mô 6,5ha tại phường Điện Nam Trung; Khu dân cư thu nhập thấp khu 4 quy mô 14,2ha tại phường Điện Nam Trung và Điện Nam Đông; Khu dân cư thu nhập thấp khu 5 quy mô 4,17ha tại phường Điện Nam Trung.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm đăng tải danh mục lên các Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình.

Quảng Nam sẽ có thêm 4 dự án nhà ở xã hội tại xã Điện Bàn
Quảng Nam sẽ có thêm 4 dự án nhà ở xã hội tại xã Điện Bàn

UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, lập đề xuất thực hiện dự án. Đồng thời triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.

UBND thị xã Điện Bàn căn cứ danh mục này để thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

Theo thống kê của UBND thị xã Điện Bàn, trên địa bàn thị xã hiện có khoảng hơn 20.000 công nhân, người lao động có thu nhập thấp thuê trọ tại nhà dân tại khu vực gần khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Được biết, trên địa bàn thị xã Điện Bàn hiện có khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và nhiều cụm công nghiệp đang hoạt động.

Nhiều lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nói trên hiện đang thuê trọ tại nhà dân thuộc các phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Tỉnh Quảng Nam là nơi có nhiều di sản văn hóa thế giới nhất cả nước với hai di sản văn hóa thế giới được tổ chức UNESCO công nhận là phố cổ Hội An và khu di tích đền tháp Mỹ Sơn.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống