UBCKNN từ chối hồ sơ mua lại cổ phiếu quỹ của Vicostone

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nêu nhiều ý kiến về tài liệu của Vicostone, bao gồm vấn đề về nguồn vốn thực hiện mua lại, tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện được mua lại cổ phiếu,…

UBCKNN từ chối hồ sơ mua lại cổ phiếu quỹ của Vicostone
UBCKNN từ chối hồ sơ mua lại cổ phiếu quỹ của Vicostone

Công ty Cổ phần Vicostone (HNX: VCS) vừa công bố văn bản nhận được từ UBCKNN về tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của công ty.

Theo đó, UBCKNN cho biết phương án mua lại cổ phiếu của VCS được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/2022 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản chưa thông qua nguyên tắc xác định giá mua lại là chưa đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 36 Luật Chứng khoán: “Có quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc mua lại để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại”.

Bên cạnh đó, nguồn vốn để mua lại của VCS được thông qua tại Nghi quyết HĐQT số 14/2022 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/12/2022 xác định nguồn mua lại từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán là chưa phù hợp với quy định của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, điểm e, khoản 1, Điều 9 Thông tư 118 quy định: “Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn được thực hiện căn cứ trên báo cáo tài chính công ty mẹ”.

Đồng thời, UBCKNN cho biết chưa có thông tin cụ thể về giá trị dự kiến của từng nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu.

Văn bản của UBCKNN nêu rõ, báo cáo số 89/2022 BC/VCS-QHCĐ ngày 30/12/2022 của VCS còn một số nội dung chưa chính xác, chưa đáp ứng quy định của Thông tư 118. Cụ thể, chưa có thông tin cụ thể về giá trị dự kiến của từng nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu, không có tài liệu đính kèm chứng minh VCS có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu như công ty đã nêu.

UBCKNN cho biết thêm, tài liệu của VCS có nêu “…kể từ ngày UBCKNN chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ”, “…sau khi được UBCKNN cho phép”. Theo đó, cơ quan này cho biết không có chức năng “chấp thuận”, “cho phép” như các văn bản này đã nêu.

Ngoài ra, tài liệu báo cáo của VCS chưa có tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

UBCKNN cho biết tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của VCS chưa đáp ứng điều kiện và chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trước những ý kiến của UBCKNN, VCS cho biết sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ gần nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình để đáp ứng các quy định của pháp luật.

Được biết, VCS lên kế hoạch mua lại 4,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư trước diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán.

Với thị giá của VCS hiện vào khoảng 54.000 đồng/cổ phiếu, công ty ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 259 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Nguồn vốn mà VCS dự kiến sử dụng để thực hiện mua lại cổ phiếu từ quỹ đầu tư, lợi nhuận sau thuế chưa phânn phối và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hoàn toàn khả thi.

Kế hoạch này được VCS công bố vào cuối năm 2022. Cùng thời điểm đó, nhiều doanh nghiệp cũng thông báo về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp.

Đơn cử như Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB) dự kiến mua lại 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,55% tổng lượng cổ phiếu lưu hành để làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện là nửa đầu năm 2023.

Hay như Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) cũng công bố thông tin về chủ trương mua lại cổ phiếu NLG làm cổ phiếu quỹ với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) cũng cho biết sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu KDC nhằm đưa giá cổ phiếu trở về giá trị thực. Lượng cổ phiếu này tương đương 3.57% số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) cũng dự kiến mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC. Trong đó, công ty sẽ mua trước 50 triệu đơn vị trong quý I và quý II với giá không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự chi tối đa là 1.700 tỷ đồng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance