Vi phạm về thuế, nhiệt điện Quảng Ninh bị xử phạt và truy thu hơn 110 triệu đồng

Ngày 14/2, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (nhiệt điện Quảng Ninh).

Nhiệt điện Quảng Ninh có địa chỉ tại tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền về thuế phải nộp theo quy định tại khoản 1, Điều 30; khoản 1, Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; khoản 1, Điều 142 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Hành vi vi phạm hành chính này được quy định tại khoản 33, Điều 1, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; khoản 3, Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, còn vi phạm tại khoản 2, Điều 138; khoản 2, Điều 159 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; khoản 2, Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế; khoản 1, Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Với hành vi vi phạm trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh quyết định xử phạt 20% đối với hành vi khai sai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là hơn 14,4 triệu đồng.

Buộc nộp đủ tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 72 triệu đồng, trong đó: Thuế Giá trị gia tăng là trên 47,6 triệu, Thuế Thu nhập doanh nghiệp khoảng 24,5 triệu đồng. Và tiền nộp chậm tiền thuế 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế thiếu do khai sai là trên 24 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền nhiệt điện Quảng Ninh bị phạt và truy thu lần này là hơn 110 triệu đồng.

"Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, nếu nhiệt điện Quảng Ninh không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật", quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nêu rõ.

 

Vân Long

Theo Doanh nghiệp Việt Nam