‘Vỡ mộng’, Khải Hoàn Land báo doanh thu, lợi nhuận thấp nhất 3 năm qua

Đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 ở mức rất cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) đã thực sự “vỡ mộng” khi chỉ hoàn thành được 20% mục tiêu doanh thu và 26% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

‘Vỡ mộng’, Khải Hoàn Land báo doanh thu, lợi nhuận thấp nhất 3 năm qua
‘Vỡ mộng’, Khải Hoàn Land báo doanh thu, lợi nhuận thấp nhất 3 năm qua

Báo cáo tài chính hợp nhất của KHG cho hay, quý IV/2023, doanh thu thuần chỉ đạt 31 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự suy giảm nặng nề ở cả 2 mảng cốt lõi: môi giới bất động sản giảm 94%, đạt 32 tỷ đồng; chuyển nhượng hợp đồng bất động sản giảm 99%, đạt 1,2 tỷ đồng.

Với doanh thu èo uột, lợi nhuận gộp chỉ 13 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 42%.

Trong quý, doanh thu tài chính (chủ yếu là lãi từ hợp tác đầu tư) cũng giảm 66%, chỉ đạt 56 tỷ đồng.

Và dù đã tiết giảm đáng kể các loại chi phí (chi phí tài chính giảm 11%, chi phí bán hàng giảm 50%, chi phí quản lý giảm 33%), KHG chỉ có thể kết thúc quý IV/2023 với lợi nhuận trước thuế 11,3 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 7,4 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ và thấp nhất trong 11 quý qua.

Lũy kế 2023, doanh thu thuần của KHG đạt 330 tỷ đồng, giảm 76% so với năm trước, thấp nhất 3 năm trở lại đây. Cơ cấu ghi nhận sự suy giảm rất nặng của mảng môi giới bất động sản, giảm 93%, đạt 78 tỷ đồng. Điều an ủi là doanh thu chuyển nhượng hợp đồng bất động sản tăng 2% đạt 327 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 28 tỷ đồng (giảm 94%), tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 8,48%.

Trong năm, hoạt động tài chính đóng vai trò rất quan trọng khi mang về 355 tỷ đồng doanh thu, giảm 8% so với năm trước.

Trừ đi các loại chi phí (chi phí tài chính 121 tỷ đồng, giảm 13%; chi phí bán hàng 71 tỷ đồng, giảm 44%; chi phí quản lý 32 tỷ đồng, giảm 44%), KHG có lợi nhuận trước thuế 157 tỷ đồng, giảm 71% so với năm trước.

Sau thuế, lợi nhuận còn 124 tỷ đồng, giảm 72% so với năm trước, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Năm 2023, KHG đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 20% mục tiêu doanh thu, 26% mục tiêu lợi nhuận trước thuế và 26% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của KHG đạt 6.500 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Chất lượng tài sản rất xấu khi các khoản phải thu chiếm tới 91,5% tài sản, đạt 5.951 tỷ đồng, giảm 3%.

Hàng tồn kho năm qua giảm 54% còn 210 tỷ đồng, chiếm 3,2% tài sản. Còn chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 212 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm.

Nợ phải trả của KHG tại ngày 31/12/2023 đạt 1.237 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.005 tỷ đồng, chỉ giảm 3 tỷ đồng. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn – nguồn doanh thu tương lai, chỉ 24 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của KHG vẫn rất lớn, đạt 5.263 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,23 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 khá xấu khi âm 400 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả.

Dòng tiền đầu tư dương 279 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác; thu lãi cho vay, nhận cổ tức.

Với việc dòng tiền vay/trả giảm đáng kể, lần lượt giảm 65% và 31%, đạt 240 tỷ đồng/244 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 125 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền chỉ còn 70 tỷ đồng, giảm 64%.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance