Vừa đổi chủ và tên gọi, PGBank công bố lỗ trong quý 4/2023

PGBank trở thành ngân hàng đầu tiên công bố lỗ trong quý 4/2023. Đáng chú ý PGBank thua lỗ sau khi ngân hàng đổi chủ và thay đổi nhận diện thương hiệu.

 

PGBank đã thay đổi nhận diện thương hiệu từ 28/12/2023.
PGBank đã thay đổi nhận diện thương hiệu từ 28/12/2023.

Nhóm cổ đông mới tiếp quản từ quý 4

PGBank là một ngân hàng khá hot trong thời gian vừa qua khi cổ đông lớn được chuyển giao từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sang các nhà đầu tư mới.

Theo đó, Petrolimex đấu giá thoái vốn 120 triệu cổ phiếu, tương đương 40% vốn điều lệ PGBank vào ngày 7/4/2023. Kết quả, Petrolimex đã thu về 2.568 tỷ đồng, tương đương 21.400 đồng/cổ phiếu PGB của PGBank.

Ba tổ chức mua cổ phiếu PGB đều liên quan đến Tập đoàn Thành Công (TC Group) là CTCP Quốc tế Cường Phát sở hữu 40.623.954 cổ phiếu, tỷ lệ 13,54%; CTCP Thương mại Vũ Anh Đức sở hữu 40.079.228 cổ phiếu, tỷ lệ 13,36% và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh sở hữu 39.296.018 cổ phiếu, tỷ lệ 13,1%. Có một nhà đầu tư cá nhân mua 800 cổ phiếu PGB còn lại.

Đến ngày 23/10/2023, PGBank tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 bầu 5/6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ông Phạm Mạnh Thắng, Chủ tịch; ông Đào Phong Trúc Đại, Phó Chủ tịch; ông Vương Phúc Chính, thành viên; ông Nguyễn Thành Lâm, thành viên độc lập; bà Đinh Thị Huyền Thanh, thành viên. Nhân vật không phải bầu mới là ông Đinh Thành Nghiệp.

Ngoài ra, bà Đinh Thị Huyền Thanh được bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc từ 23/10/2023 rồi Tổng Giám đốc từ 17/11/2023.

Đến ngày 28/12/2023, PGBank ra mắt tên gọi từ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank). Với tên gọi mới này dễ có sự nhầm lần chữ “Thịnh vượng” của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và chữ “Phát triển” của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Biểu đồ: Tổng thu nhập và lợi nhuận trước thuế của PGBank giai đoạn 2011-2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).
Biểu đồ: Tổng thu nhập và lợi nhuận trước thuế của PGBank giai đoạn 2011-2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).

Quý 4/2023, PGBank báo lỗ

Nhờ lãi suất huy động giảm mạnh nên thu nhập lãi thuần tăng trưởng dương 4% (+13 tỷ đồng) so cùng kỳ năm trước (YoY), đạt 348 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư đều ghi nhận lỗ thuần lần lượt 10 tỷ đồng, 4 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.

Hoạt động khác ghi nhận lãi thuần 11 tỷ đồng nhưng giảm 80,4% YoY (-44 tỷ đồng).

Kết thúc quý 4, PGBank đạt 341 tỷ đồng tổng thu nhập, giảm 89 tỷ đồng (-20,7% YoY). Chi phí hoạt động giảm 5 tỷ đồng (-2% YoY), đạt 254 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đến 39 tỷ đồng (+75,1% YoY), đạt 91 tỷ đồng.

Điều này khiến PGBank bị lỗ gần 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 119 tỷ đồng. PGBank trở thành ngân hàng đầu tiên công bố thua lỗ trong quý 4 vừa qua.

Năm 2023, lợi nhuận giảm sâu

Giống như quý 4, thu nhập lãi thuần trong năm 2023 “gánh” tất cả các hoạt động còn lại của PGBank. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thu nhập lãi thuần tương đối chậm nên không thể “cứu” được sự xuống dốc của các hoạt động còn lại.

Trong năm 2023, thu nhập lãi thuần đạt 1.307 tỷ đồng, tăng 8% YoY (+97 tỷ đồng) và chiếm tỷ trọng đến 93,4% tổng thu nhập của PGBank.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 35 tỷ đồng, giảm 56,2% YoY (-45 tỷ đồng); lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 19 tỷ đồng, giảm 54,4% YoY (-23 tỷ đồng); lãi thuần từ hoạt động khác đạt 41 tỷ đồng, giảm 72,8% YoY (-112 tỷ đồng).

Mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ thuần 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt 152 tỷ đồng lãi thuần.

Kết thúc năm 2023, PGBank đạt 1.399 tỷ đồng tổng thu nhập, giảm 7,4% YoY (-112 tỷ đồng).

Bảng tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của PGBank (đơn vị tính: tỷ đồng, %).
Bảng tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của PGBank (đơn vị tính: tỷ đồng, %).

Chi phí hoạt động đạt 808 tỷ đồng, tăng 8,4% YoY (+62 tỷ đồng); chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 235 tỷ đồng, giảm 9,4% YoY (-25 tỷ đồng).

Kết thúc năm 2023, PGBank đạt 356 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 29,7% YoY (-150 tỷ đồng). Với kết quả này, PGBank chỉ hoàn thành 67,1% kế hoạch lợi nhuận 530 tỷ đồng của năm 2023.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản đạt 55.495 tỷ đồng, tăng 13,3% (+6.504 tỷ đồng). Tiền gửi của khách hàng đạt 35.730 tỷ đồng, tăng 14,3% (+4.470 tỷ đồng). Cho vay khách hàng đạt 19.967 tỷ đồng, tăng 21,6% (+6.284 tỷ đồng).

Tổng nợ xấu ở mức 905 tỷ đồng, tăng 21,6% (+161 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,56% tương đương với đầu năm.

Kết thúc phiên giao dịch 19/1/2024, cổ phiếu PGB đạt 26.500 đồng/cổ phiếu, tăng 1,1% so với đầu năm giúp vốn hóa ở mức 7.944 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống