10 tháng thu hút vốn FDI đạt hơn 22 tỷ USD

Điểm sáng trong thu hút vốn FDI của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022 là giải ngân tiếp tục giữ đà tăng trưởng.

 

Trong 10 tháng qua, có 1.570 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 14,2% so với cùng kỳ.
Trong 10 tháng qua, có 1.570 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, từ đầu năm đến ngày 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt hơn 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 10 tháng qua, có 1.570 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký chỉ đạt gần 9,93 tỷ USD, giảm 23,7% so với cùng kỳ trong khi số vốn điều chỉnh dự án đăng ký lại tăng khá, 23,3% so với cùng kỳ, thêm 8,74 tỷ USD. 

Ngoài ra, còn có 2.997 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 2,2% so với cùng kỳ, với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,79 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Điểm sáng trong thu hút vốn FDI của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022 là giải ngân tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Theo đó, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,45 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo cả năm nay, mức giải ngân có thể đạt 21-22 tỷ USD, tăng 6,4-11,5% so với năm 2021.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,9 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,87 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo, lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; hoạt động chuyên môn khoa học - công nghệ với vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 928 triệu USD và hơn 853 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29,9%, 24,8% và 16,7% tổng số dự án.

Ở góc độ đối tác, theo số liệu tổng hợp của Cục Đầu tư nước ngoài, đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 5,34 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 21,1% so với cùng kỳ 2021; Nhật Bản đứng thứ hai với trên hơn 4,19 tỷ USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên hơn 3,9 tỷ USD, chiếm 17,4% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là Trung Quốc, HongKong, Đan Mạch. Tuy nhiên, theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn, mua cổ phần nhiều nhất trong 10 tháng năm 2022, chiếm 20,6% số dự án mới, 34,4% số lượt điều chỉnh và 34,6% số lượt góp vốn, mua cổ phần.

Nhận xét về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng qua, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tốc độ giảm vốn đăng ký mới đã được cải thiện đáng kể, nhỏ hơn so với mức giảm 43% của 9 tháng và các mức giảm tương đối lớn trong các tháng đầu năm.

Hơn thế, số dự án đầu tư mới cũng tiếp tục tăng so với cùng kỳ và tăng hơn so với các tháng đầu năm.

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống