2 ô tô Roll Royce và 1 du thuyền của FLC bị ngân hàng cưỡng chế và thanh lý

FLC cho biết một số tài sản của tập đoàn đang bị ngân hàng cưỡng chế và tiến hành các thủ tục thanh lý, gồm 1 ô tô Roll Royce mang biển số 30F-18788 và 1 ô tô Roll Royce mang biển số 30E-13388, 1 du thuyền FLC Albatross đăng ký năm 2014.

2 ô tô Roll Royce, 1 du thuyền của FLC bị ngân hàng cưỡng chế và thanh lý.
2 ô tô Roll Royce, 1 du thuyền của FLC bị ngân hàng cưỡng chế và thanh lý.

FLC vừa công bố báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, với mức doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cao khiến công ty bị lỗ gộp 96 tỷ đồng trong quý này.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 93% xuống còn chưa đầy 18 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 58% lên gần 106 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay là 85 tỷ đồng, tăng 31% do tập đoàn đang cơ cấu lại các khoản vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 267 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ do phải trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn.

 Sau khi trừ các khoản chi phí, FLC lỗ sau thuế 785 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp thua lỗ và mức lỗ cao thứ ba trong lịch sử (chỉ sau mức lỗ lớn trong quý I-II/2020).

Giải trình về vấn đề này, FLC cho biết doanh thu và giá vốn hàng bán kỳ này giảm tương ứng 70% - 60% so với cùng kỳ năm trước do tác động của hàng loạt yếu tố, bao gồm ảnh hưởng từ tình hình chung của thị trường kinh doanh bất động sản; sự thay đổi trong chính sách tín dụng dành cho khách hàng đầu tư; cũng như việc doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc bộ máy và các mảng kinh doanh cốt lõi.

Ngoài ra, các chi phí tài chính tăng 58% do ảnh hưởng của quá trình cơ cấu lại các khoản vay, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn. Lỗ liên kết chủ yếu đến từ mảng hàng không và dịch vụ khách sạn.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của FLC giảm 63% về mức 2.090 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn, lỗ lớn trong các công ty liên doanh liên kết và các chi phí hoạt động cao khiến FLC bị lỗ sau thuế hơn 1.891 tỷ đồng.

Tổng tài sản của FLC tới cuối quý III đạt hơn 36.200 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 15.700 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn chiếm gần 7.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

FLC cũng công bố một số thông tin khác như một số tài sản của tập đoàn đang bị ngân hàng cưỡng chế và tiến hành các thủ tục thanh lý gồm 1 ô tô Roll Royce 30F-18788 và 1 ô tô Roll Royce 30E-13388, 1 du thuyền FLC Albatross đăng ký năm 2014.

Tập đoàn này còn ký hợp đồng về việc chuyển nhượng công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ 265 Cầu Giấy, Hà Nội cho Công ty Cổ phần Gateway Hà Nội, với giá trị chuyển nhượng là 2.000 tỷ đồng.

Chí Bình

Theo VietnamFinance