2 tháng đầu năm, doanh thu của TKV vượt ngưỡng 25.000 tỷ

Doanh thu 2 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022.

Doanh thu TKV ước đạt 25.196 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.
Doanh thu TKV ước đạt 25.196 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.

Theo báo cáo của TKV, trong tháng 2, sản lượng than nguyên khai sản xuất của tập đoàn này đạt 3,3 triệu tấn, than tiêu thụ 3,98 triệu tấn... Tính chung 2 tháng đầu năm, TKV đã sản xuất 5,71 triệu tấn than nguyên khai; bốc xúc 15,2 triệu m3 đất đá; tổng số mét lò đào là 37.226m; lượng than tiêu thụ khoảng 7,27 triệu tấn, bằng 15,6% kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về khoáng sản, sản xuất Alumin quy đổi đạt 240,8 nghìn tấn; tiêu thụ Alumin khoảng 224,5 nghìn tấn; tinh quặng đồng 16.079 nghìn tấn, đồng tấm sản xuất 5.335 tấn...

Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng.

Sang tháng 3, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,56 triệu tấn than nguyên khai, bóc 12,87 triệu m3 đất, đào 22.640 mét lò; sản phẩm alumina 123.000 tấn, tinh quặng đồng 9.100 tấn, đồng tấm 3.000 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn, phôi thép 18.400 tấn; sản xuất 850 triệu kWh điện, 6.500 tấn thuốc nổ, 17.000 tấn amon nitrat.

Năm ngoái, doanh thu TKV ước đạt 165.900 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách nhà nước 21.060 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Ninh là khoảng 18.000 tỷ đồng, chiếm hơn 50% thu ngân sách nội địa của tỉnh.

Năm 2022 cũng là năm TKV có lợi nhuận cao, ước đạt 8.100 tỷ đồng, tăng khoảng 4.600 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 154% so với cùng kỳ.

Tuệ Lâm

Theo VietnamFinance