Bán bảo hiểm có thu nhập bình quân cao nhất cả nước

Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân lao động đạt cao nhất trong các ngành kinh tế với 24,5 triệu đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Sách trắng Doanh nghiệp năm 2021. Theo đó, thu nhập bình quân tháng một lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2019 đạt 9,3 triệu đồng, tăng 5,8% so với năm 2018.

Theo khu vực kinh tế: Khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân tháng một lao động năm 2019 đạt cao nhất với 10,8 triệu đồng, tăng 5,4% so với năm 2018 (trong đó, ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân lao động đạt cao nhất trong các ngành kinh tế với 24,5 triệu đồng).

Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 8,6 triệu đồng, tăng 5,8% (trong đó ngành sản xuất và phân phối điện có mức thu nhập bình quân đạt cao nhất với 18,3 triệu đồng). Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế với 5,6 triệu đồng, tăng 4,7% so với năm 2018.

Nhân viên ngân hàng, bảo hiểm có thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Ảnh minh họa  
Nhân viên ngân hàng, bảo hiểm có thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Ảnh minh họa  
 

Theo loại hình doanh nghiệp: So với năm 2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước có mức thu nhập bình quân tháng một lao động trong năm 2019 đạt cao nhất với 14,2 triệu đồng, tăng 14,2% (trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 13,8 triệu đồng, tăng 16,7%); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 8,3 triệu đồng, tăng 5,6%; khu vực doanh nghiệp FDI 10,1 triệu đồng, tăng 3,8%.

Theo quy mô doanh nghiệp: Thu nhập bình quân tháng của một lao động năm 2019 tăng dần theo quy mô doanh nghiệp từ siêu nhỏ đến lớn, cụ thể khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ có mức thu nhập thấp nhất với 6,9 triệu đồng/tháng và giảm  nhẹ so với năm 2018 (giảm 0,8%); khu vực doanh nghiệp quy mô nhỏ có mức thu nhập 8,1 triệu đồng, tăng 5,7%; khu vực doanh nghiệp quy mô vừa với 8,9 triệu đồng, tăng 7,9%; khu vực doanh nghiệp quy mô lớn có mức thu nhập cao nhất đạt 10,2 triệu đồng, tăng 6,2%.

Theo địa phương: Có 8/63 địa phương có thu nhập bình quân tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2019 cao hơn mức thu nhập trung bình cả nước (9,3 triệu đồng/người/tháng), chủ yếu là các địa phương có quy mô doanh nghiệp lớn, thuộc các vùng kinh tế trọng điểm.

Trong đó, có 5/63 địa phương có mức thu nhập bình quân tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2019 trên 10,0 triệu đồng một tháng, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu 11,5 triệu đồng; TP.HCM 10,8 triệu đồng; Hà Nội 10,5 triệu đồng; Quảng Ninh 10,1 triệu đồng; Đồng Nai 10,0 triệu đồng.

Có 55/63 địa phương có thu nhập bình quân tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2019 thấp hơn mức thu nhập trung bình cả nước.

Trong đó, có 3/63 địa phương có mức thu nhập bình quân tháng một lao động dưới 5,0 triệu đồng: Điện Biên 4,7 triệu đồng; Đắk Lắk 4,9 triệu đồng; Sơn La gần 5,0 triệu đồng.

Có 52/63 địa phương có mức thu nhập bình quân tháng một lao động trong khoảng từ 5,0 triệu đồng đến 9,3 triệu đồng.

Minh Thái

Theo Đất Việt