Tăng trưởng tín dụng tăng 7,42% so với cuối năm 2020

Tăng trưởng tín dụng tăng 7,42% so với cuối năm 2020

Tính đến 31/8/2021, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 9,87 triệu tỷ đồng, tăng 7,42% so với cuối năm 2020. Tín dụng đối với các ngành kinh tế đều có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ 2020, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng trưởng cao hơn nhiều tăng trưởng tín dụng chung.
Ngân hàng kêu Visa, Mastercard thu phí chồng phí

Ngân hàng kêu Visa, Mastercard thu phí chồng phí

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lần thứ 2 gửi văn bản đề nghị tổ chức thẻ quốc tế Visa và Mastercard miễn, giảm phí cho các ngân hàng tại Việt Nam và đơn giản hóa cơ chế thu phí để tránh tình trạng
MBB phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức

MBB phát hành gần 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, HOSE: MBB) vừa thông báo ngày 12/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức tỷ lệ 35% bằng cổ phiếu. Theo đó, MB sẽ phát hành hơn 979.56 triệu cp để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế giữ lại lũy kế năm 2020. Sau khi thực hiện chia cổ tức 35%, MB sẽ có vốn điều lệ 38,600 tỷ đồng.