Bất động sản Đà Lạt Valley tiếp tục trong vòng xoáy thua lỗ

Nửa đầu năm 2023, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley báo lỗ sau thuế 76,3 tỷ đồng.

Đây là khoản lỗ bán niên thứ ba liên tiếp của Bất động sản Đà Lạt Valley. Trước đó, 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã lỗ 21,6 tỷ đồng, 6 tháng cuối năm 2022 lỗ 71,8 tỷ đồng. Tổng cộng trong năm 2022, công ty đã lỗ 93,4 tỷ đồng.

Lùi lại năm 2021, Bất động sản Đà Lạt Valley cũng lỗ hơn 631 triệu đồng.

Bất động sản Đà Lạt Valley là công ty con của một tập đoàn bất động sản rất lớn tại miền Nam, sau khi được tập đoàn này rót vào 2.000 tỷ đồng để thâu tóm hồi đầu năm 2022.

Nhờ đó, Bất động sản Đà Lạt Valley có vốn chủ sở hữu khá lớn, tại ngày 30/6/2023, đạt 2.578 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, mức độ sử dụng đòn bẩy của công ty là rất cao, với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 5,27 lần, tương đương nợ phải trả đạt 13.586 tỷ đồng. Trong số này, nợ trái phiếu khoảng 1.100 tỷ đồng.

Như vậy, nợ phải trả là nguồn gốc tạo nên 84% tài sản công ty (tại ngày 30/6/2023 là 16.164 tỷ đồng).

So với cùng kỳ năm trước, nợ phải trả của Bất động sản Đà Lạt Valley đã tăng thêm khoảng 2.500 tỷ đồng, tương đương tăng 22%.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance