BCTC Quý I/2024 Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 30%

Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 236.4 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,98% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 25% kế hoạch năm 2024. Kết quả kinh doanh tăng nhờ vào thu nhập lãi tăng, Ngân hàng giảm mạnh trích lập dự phòng do đã xử lý dứt điểm nợ trên VAMC.

Đáng chú ý đây là lần đầu tiên quý I, Nam A Bank ghi nhận kết quả lợi nhuận đạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 163 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,48% so với cùng kỳ năm 2023. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 78.9 tỷ đồng, tăng 60,83% so với cùng kỳ.

Với con số tăng trưởng kinh doanh ấn tượng này đã tiếp tục tạo động lực tăng trưởng, đồng thời giảm được áp lực trích lập dự phòng đáng kể trong quý I/2024 so với cùng kỳ.
Với con số tăng trưởng kinh doanh ấn tượng này đã tiếp tục tạo động lực tăng trưởng, đồng thời giảm được áp lực trích lập dự phòng đáng kể trong quý I/2024 so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 216 nghìn tỷ đồng, tăng 6.275 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 93% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt 167.2 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 146.7 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,05% và 3,76% so với thời điểm đầu năm.

Về nợ xấu, Ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt nợ xấu theo quy định của NHNN. Nợ nhóm 2 giảm sâu, trong khi các nhóm khác tăng nhẹ. Theo các chuyên gia kinh tế, dự báo tình hình kinh tế từ nay đến cuối năm khởi sắc và hoạt động ngành ngân hàng cũng đang quản trị rủi ro tốt, Nam A Bank sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả tích cực trong việc kiểm soát và xử lý nợ xấu.

Ngoài ra, Nam A Bank hiện tại đã hoàn tất xử lý dư nợ với VAMC trong năm 2023, với số dư nợ là hơn 1.744 tỷ đồng.

Trong tháng 2/2024, Ngân hàng cũng đã được Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng. Cụ thể, Moody’s đã nâng bậc xếp hạng chất lượng tài sản từ B3 lên B2, nâng bậc xếp hạng về lợi nhuận và các chỉ số về khả năng sinh lời từ B2 lên B1. 

An Vi

Theo Chất lượng và cuộc sống