Bộ Công an đề nghị Phú Yên cung cấp tài liệu 30 dự án liên quan Cây xanh Công Minh

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản UBND tỉnh Phú Yên đề nghị tỉnh này phối hợp cung cấp thông tin về các dự án cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Theo Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Phú Yên cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các dự án gồm: Bảng thống kê chi tiết danh mục vật tư (theo hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn); bảng thống kê các đơn vị nhà thầu tham gia thực hiện dự án (tư vấn lập báo cáo thiết kế kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm định giá, đơn vị thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, đơn vị thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát).

Một dự án cây xanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Ảnh: CAND).
Một dự án cây xanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Ảnh: CAND).

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an còn đề nghị cung cấp Bảng thống kê tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu (thống kê từng lần tạm ứng, thanh toán; thời gian tạm ứng, thanh toán; số tiền tạm ứng, thanh toán theo từng dự án); Bảng dự toán chi tiết được phê duyệt; Bảng quyết toán A - B; Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của từng dự án.

30 dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại các địa phương của tỉnh Phú Yên được triển khai từ năm 2019 đến năm 2022 phải cung cấp dữ liệu, gồm: Thị xã Sông Cầu (10 dự án), huyện Đồng Xuân (5 dự án), thị xã Đông Hòa và các huyện Phú Hòa, Tuy An, Sơn Hòa (mỗi địa phương 3 dự án), huyện Sông Hinh (1 dự án)... Trong đó, năm 2019 có 12 dự án, năm 2020 có 6 dự án, năm 2021 có 9 dự án và năm 2022 có 3 dự án.

Các doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu gồm: Công ty TNHH cây xanh Mina (9 dự án), Công ty TNHH cây xanh Thành Tuy (8 dự án), Công ty TNHH cây xanh Thành Nhân (5 dự án)…

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance