Bộ TN&MT thông tin về kế hoạch thực hiện Luật Đất đai năm 2024

Dự kiến sẽ có 6 Thông tư, 9 Nghị định liên quan Luật Đất đai 2024 được ban hành để thực thi luật này từ ngày 1/1/2025.

Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/2, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã thông tin cụ thể về lộ trình chuẩn bị đưa Luật Đất đai 2024 vào thực thi.

"Chúng tôi dự kiến có 9 nghị định. Trong đó Bộ TN&MT sẽ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ ban hành 6 nghị định, Bộ Tài chính sẽ tham mưu ban hành 2 nghị định và Bộ NN&PTNT tham mưu ban hành 1 nghị định", ông Ngân thông tin.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP.
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP.

Nội dung thứ nhất, theo Thứ trưởng, sẽ tổ chức xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024. Dự kiến sẽ có 6 thông tư liên quan Luật Đất đai 2024 được ban hành; 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với chính quyền địa phương, có 18 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phải quy định chi tiết, còn một nội dung thuộc thẩm quyền HĐND ban hành. 

Để phục vụ cho điều này, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, Ngành, địa phương rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật mới, bao gồm cả những luật có liên quan đến đất đai nhưng trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai chưa sửa đổi trực tiếp cùng Luật Đất đai được, sẽ tiếp tục rà soát để đảm bảo tính đồng bộ.

Nội dung thứ hai, các Nghị định liên quan đến công tác quản lý đất đai, các bộ, ngành có liên quan; các địa phương cũng tiếp tục rà soát các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, để sửa đổi, bổ sung, ban hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Nội dung thứ 3, về chuẩn bị cho công tác tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ TN&MT đã xây dựng một kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành Luật, phối hợp với các cơ quan, các bộ, ngành của Trung ương và các cơ quan thông tấn truyền thông để phổ biến.

Nội dung thứ 4, về kế hoạch triển khai các giải pháp, nguồn lực để thực hiện Luật Đất đai,Bộ TN&MT sẽ đề xuất với Chính phủ tập trung nguồn lực thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước.

Ngọc Trà

Theo Chất lượng và cuộc sống