Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn chậm tiến độ: Bộ Giao thông Vận tải ra 'tối hậu thư'

Đến giữa tháng 11/2022, tiến độ thi công của nhà thầu tại các đoạn tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn không có chuyển biến tích cực, tiến độ tiếp tục chậm so yêu cầu, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Ban quản lý dự án 2 có trách nhiệm xử lý nhà thầu vi phạm.

Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn chậm tiến độ. (Ảnh minh họa)
Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn chậm tiến độ. (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 2 kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm trễ lập phương án xử lý kỹ thuật đối với trụ T2 cầu vượt nút giao đường Nghi Sơn - Bãi Trành và chậm trễ thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật theo quy định tại một số hạng mục công trình thuộc dự án.

Bộ GTVT cũng đề nghị Ban quản lý dự án 2 chỉ đạo tư vấn thiết kế khẩn trương nghiên cứu, bổ sung một số nội dung chỉ dẫn kỹ thuật theo ý kiến của cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và chỉ đạo của Bộ GTVT.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị chỉ rõ các điều kiện kỹ thuật làm căn cứ chuyển giai đoạn thi công xử lý nền đất yếu từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 và các điều kiện nghiệm thu xử lý nền đất yếu để chuyển sang thi công móng đường.

Nếu đơn vị tư vấn thiết kế không thực hiện khuyến cáo của cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Bộ GTVT đề nghị Ban quản lý dự án 2 xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng theo văn bản này, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 2 kiểm soát chặt chẽ việc huy động nhân sự, thiết bị và việc huy động nhà thầu phụ của các gói thầu đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

Đối với các nhà thầu phụ được huy động bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bộ GTVT yêu cầu phải tuân thủ đúng quy định, có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc được giao, không vượt giá trị, tỷ lệ, phạm vi công việc được giao thầu phụ quy định trong hợp đồng và phải được Ban QLDA kiểm tra, đánh giá, chấp thuận theo quy định.

Ban quản lý dự án 2 cũng được yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù khối lượng đã bị chậm tiến độ trong năm 2022.

Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 2 đặc biệt lưu ý tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đắp nền đường đoạn Km341 - Km343 (thuộc gói thầu XL1); đoạn Km352+600 - Km352+780 và đoạn Km354+080 - Km354+327 (thuộc gói thầu XL2); đắp gia tải tại các vị trí mố cầu, hầm chui dân sinh thuộc khu vực xử lý nền đất yếu có yêu cầu kỹ thuật.

Trường hợp, đến giữa tháng 11/2022, tiến độ thi công của nhà thầu tại các đoạn tuyến cần đặc biệt lưu ý nêu trên không có chuyển biến tích cực, tiến độ tiếp tục chậm so yêu cầu, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 có trách nhiệm xử lý nhà thầu vi phạm theo quy định và báo cáo Bộ GTVT xem xét, không cho nhà thầu đó tham gia thực hiện các dự án cao tốc giai đoạn 2021 - 2025”.

Chí Bình

Theo VietnamFinance