Cập nhật thủ tục chuyển nhượng, sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con năm 2024

Bố mẹ khi về già thông thường sẽ để lại cho con cái đất đai, sổ đỏ. Vậy thủ tục sang tên từ bố mẹ sang con gồm những gì? Cần đáp ứng điều kiện nào?

Điều kiện sang tên sổ đỏ cho con

Tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai năm 2024 quy định điều kiện chuyển nhượng, tặng cho… quyền sử dụng đất như sau:

“a) Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 4 Điều 127 của Luật này.

b) Đất không có tranh chấp.

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Cập nhật thủ tục chuyển nhượng, sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con năm 2024 - Ảnh 1

Thủ tục sang tên sổ đỏ cho con

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021) quy định thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, tặng cho… quyền sử dụng đất như sau:

"a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I của Mẫu số 09/ĐK (Lý do biến động) như sau: "Nhận ... (ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất) ...m2 đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền); tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là ... m2 và từ ngày 01/7/2014 đến nay là ... m2 (ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)".

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế.

c) Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư.

đ) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất."

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và Cuộc sống