Cập nhật tiến độ xây dựng dự án thành phần sân bay Long Thành

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, đến nay các dự án thành phần, gói thầu đều được triển khai đồng bộ, cơ bản đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án sân bay Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 8/1/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Tổ công tác).

Theo đó, về hoạt động của Tổ công tác, Phó Thủ tướng kết luận: Kể từ khi được thành lập, Tổ công tác đã làm việc tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực và chuyên nghiệp, vượt qua khó khăn trong thời gian vừa qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã lựa chọn thành công gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách thuộc Dự án thành phần 3)... Đến nay các dự án thành phần, gói thầu đều được triển khai đồng bộ, cơ bản đảm bảo tiến độ tổng thể của Dự án.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án thành phần sân bay Long Thành - Ảnh 1

Sân bay Long Thành đang dần lộ diện kể từ thời điểm khởi công

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình triển khai thực hiện dự án, trong đó cần bám sát tiến độ (đường gantt) của dự án tổng thể. Chủ đầu tư các dự án thành phần gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp báo cáo. Các thành viên Tổ công tác chủ động theo dõi tình hình triển khai Dự án, kịp thời kiến nghị Tổ trưởng Tổ công tác khi phát hiện vướng mắc, bất cập.

Bàn giao mặt bằng tuyến giao thông kết nối T2 trong tháng 1/2024

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến giao thông kết nối T2 trong tháng 1/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định ngay khi  tỉnh Đồng Nai trình hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 1/2024.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo di dời công trình điện, hoàn thành trong tháng 1/2024.

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên cao su Đồng Nai quản lý, hoàn thành trong tháng 1/2024.

Tất cả công trình thuộc các dự án thành phần phải hoàn thành trước ngày hoàn thành gói thầu 5.10

Về triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng kết luận: Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chỉ có thể hoạt động khi tất cả các công trình xây dựng được hoàn thành đưa vào sử dụng đồng bộ.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc thời điểm khởi công, hoàn thành; trong đó tất cả công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án thành phần phải hoàn thành trước ngày hoàn thành gói thầu 5.10 (Nhà ga hành khách). Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kế hoạch triển khai chi tiết của tất cả các dự án thành phần, báo cáo Tổ công tác trong tháng 1/2024.

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án thành phần sân bay Long Thành - Ảnh 2

Bản vẽ 3D dự án sân bay Long Thành

Các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Y tế phối hợp chặt chẽ, kịp thời có ý kiến gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp thẩm định đối với thiết kế kỹ thuật của các dự án. Bộ Giao thông vận tải hoàn thành công tác thẩm định trong quý I/2024.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án triển khai thi công san nền giai đoạn 2 không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác dự án giai đoạn 1.

Cụ thể, đối với dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các công trình trụ sở bảo đảm tiến độ yêu cầu; xây dựng tiến độ chi tiết, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Tổ công tác.

Về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng tại cuộc họp, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 15/1/2024.

Đối với dự án thành phần 2 (Các công trình phục vụ quản lý bay): Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam xây dựng tiến độ chi tiết dự án thành phần 2, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Tổ công tác.

Về dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu), ACV yêu cầu các nhà thầu xây dựng tiến độ thi công chi tiết theo tháng; rà soát, phê duyệt làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đồng thời gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác. Hoàn thành công tác thiết kế trong tháng 1/2024.

ACV thực hiện đúng yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, khắc phục các vấn đề tồn tại, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự án thành phần 4, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công tác trong việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án thành phần 4 và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ hoặc không lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Long Thành đáp ứng vai trò là cảng hàng không trung chuyển quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó lưu ý cần có sự tham gia của các hãng hàng không trong nước; báo cáo Tổ công tác tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 1/2024.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và Cuộc sống