Công ty chứng khoán bị xử phạt liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh

Chứng khoán An Bình, đơn vị tư vấn cho trái phiếu 800 tỷ đồng của thành viên nhóm Tân Hoàng Minh, vừa nhận quyết định xử phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán lô trái phiếu này.

Theo đó, Chứng khoán An Bình đóng vai trò tổ chức tư vấn cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ là chính xác dù có thể kiểm chứng được.

Công ty chứng khoán bị xử phạt liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh - Ảnh 1

Cụ thể, kiểm tra hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của Soleil do Chứng khoán An Bình cung cấp dịch vụ tư vấn cho thấy ngày 16/6/2021, HĐQT Soleil đã ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Tuy nhiên, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2011 đính kèm nghị quyết này lưu giữ tại công ty chứng khoán chỉ gồm các trang đánh số 1; 3; 5; 7; 9; 11 và 13. Nội dung nêu tại các trang này chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành.

Bên cạnh đó, tại điểm 4 mục II bản công bố thông tin nêu: “Từ khi thành lập đến nay, công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán trái phiếu”.

Tuy nhiên, tại mục V.10 thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020 của Soleil, mục vay và nợ thuê tài chính thể hiện giá trị trái phiếu với số dư đầu năm là hơn 699 tỷ đồng, trong năm có biến động tăng hơn 933 tỷ đồng và biến động giảm 700 tỷ đồng; số dư cuối năm bằng 0. 

Chứng khoán An Bình còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu của kỳ báo cáo quý IV/2021, năm 2021, bao gồm: Báo cáo số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký; Báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu trong kỳ; Báo cáo số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trung Kiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống