Công ty Xuất nhập khẩu An Giang bị thu hồi tiền hoàn thuế

Cục Thuế tỉnh An Giang quyết định thu hồi tiền hoàn thuế của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Công ty Xuất nhập khẩu An Giang) hơn 45 tỷ đồng với lý do Công ty khai sai số thuế được hoàn.

Ngày 17/5, Công ty Xuất nhập khẩu An Giang nhận được hai Quyết định của Cục Thuế tỉnh An Giang. Trong đó, bao gồm Quyết định số 1280/QĐ-CTAGI ngày 17/5 về việc thu hồi hoàn thuế; và Quyết định số 1281/QĐ-CTAGI ngày 17/5 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. Ảnh: Internet.
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. Ảnh: Internet.

Đối với Quyết định số 1280/QĐ-CTAGI, Cục Thuế tỉnh An Giang quyết định thu hồi tiền hoàn thuế của Angimex hơn 45 tỷ đồng với lý do Công ty khai sai số thuế được hoàn. Trong đó, từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2017 số tiền bị thu hồi là 31,3 tỷ đồng; và từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2018 là 13,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Angimex còn số tiền chậm nộp tính đến ngày 8/5/2024 là 28,7 tỷ đồng và sau ngày 8/5/2024 đến thời điểm thực nộp số tiền thu hồi hoàn thuế vào Ngân sách Nhà nước, Công ty phải tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế.

Đối với Quyết định số 1281/QĐ-CTAGI, Cục thuế tỉnh An Giang ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với Công ty Xuất nhập khẩu An Giang.

Công ty Xuất nhập khẩu An Giang có hành vi vi phạm hành chính như kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hóa đơn chưa thông qua phát hành của Công ty TNHH Mekong Tech nhưng Công ty không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn thuộc về bên bán hàng là hành vi trốn thuế.

Bên cạnh đó, Công ty Xuất nhập khẩu An Giang đã thanh toán một phần bằng tiền mặt đối với hóa đơn mua vào cùng ngày của cùng nhà cung cấp đối với những hàng hóa có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Đây là hành vi kê khai sai làm tăng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, làm tăng số thuế được hoàn.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện kê khai sai doanh thu hàng xuất khẩu chưa đúng ngày xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Đây là hành vi kê khai sai.

Cục Thuế tỉnh An Giang quyết định không xử phạt hành chính do đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Đối với biện pháp để khắc phục hậu quả, gồm kê khai điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau hơn 9 tỷ đồng vào kỳ khai thuế hiện tại.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp