Đà Nẵng muốn ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghệ chip bán dẫn

Về chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, thành phố Đà Nẵng đề xuất bổ sung lĩnh vực, ngành nghề như công nghệ trí tuệ nhân tạo(AI), công nghệ chip bán dẫn...

Sáng 31/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, về 10 chính sách tương tự đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác, Đà Nẵng có điều chỉnh, mở rộng đề xuất thêm để phù hợp với định hương thành phố. Trong đó, chính sách đáng chú ý là về thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, thành phố Đà Nẵng đề xuất bổ sung lĩnh vực, ngành nghề, dự án cho phù hợp với tình hình thực tiễn thu hút đầu tư và định hướng chiến lược của thành phố. Một trong những lĩnh vực được chú trọng đặc biệt là công nghệ chip bán dẫn.

Công nghệ chip bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại, từ điện thoại thông minh, máy tính, đến các thiết bị y tế và hệ thống tự động hóa công nghiệp. Việc phát triển và sản xuất chip bán dẫn không chỉ giúp tăng cường năng lực công nghệ của thành phố Đà Nẵng mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan.

Theo đó, việc thu hút đầu tư vào công nghệ chip bán dẫn sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội cho Đà Nẵng. Trước hết, nó sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm mới, giúp nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Ngoài ra, sự phát triển của ngành công nghệ cao sẽ thúc đẩy sự ra đời của các doanh nghiệp phụ trợ, từ đó tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh năng động và bền vững.

Với việc đề xuất các chính sách thu hút đầu tư chiến lược, thành phố Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm công nghệ mới của Việt Nam. Sự chú trọng vào công nghệ chip bán dẫn cùng với các lĩnh vực liên quan không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Đây là một bước đi quan trọng, mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho thành phố Đà Nẵng trên con đường hội nhập và phát triển.

Cũng theo tờ trình, đối với nội dung UBND thành phố được thí điểm thực hiện chuẩn bị thu hồi đất trước khi ban hành thông báo thu hồi đất, thành phố Đà Nẵng đề xuất quy mô diện tích thu hồi đất thấp hơn TP. HCM, đồng thời bổ sung đối tượng khu công nghệ thông tin tập trung, khu thương mại tự do, trung tâm logistics vào trình tự, thủ tục chuẩn bị thu hồi đất cho phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Về thí điểm các chính sách ưu đãi về miễn thuế, chính sách này tương tự Nghị quyết số 98/2023/QH15 của TP. HCM, trong đó thành phố Đà Nẵng đề xuất bổ sung đối tượng áp dụng trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

"Lĩnh vực này phù hợp với định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 43-NQ/TW và góp phần tạo đột phá trong thu hút và phát triển các ngành công nghệ cao tại Thành phố", tờ trình nêu rõ.

Anh Hùng

Theo VietnamFinance