Đà Nẵng: Triển khai nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2023 ngay từ đầu năm

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng vừa có Báo cáo 37/BC-HĐND (ngày 21/2/2023) về kết quả giám sát tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Theo đó, tuy vẫn còn tỷ lệ vốn tạm ứng khối lượng khá cao cần tập trung quyết liệt thanh toán trong thời gian tới song tỷ lệ giải ngân năm 2022 của TP đạt khá tốt.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng (gọi tắt là Ban KT-NS) cho biết, theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, sau điều chỉnh (giảm 418,5 tỷ đồng kế hoạch vốn của dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng), kế hoạch vốn năm 2022 của TP Đà Nẵng do Trung ương giao là 5.544 tỷ đồng; do HĐND TP giao là 7.462 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Triển khai nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2023 ngay từ đầu năm - Ảnh 1

Trong năm 2022, TP Đà Nẵng đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng như công trình Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Chính thức đến ngày 31/1/2023 (niên độ tài chính 13 tháng), giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 dự toán giao toàn TP đạt 6.345 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch Trung ương giao, cao hơn mức bình quân cả nước 93% và đạt 85% kế hoạch HĐND TP giao. Trong đó vốn thanh toán đạt 4.352 tỷ đồng, đạt 65,4% tổng giá trị giải ngân; vốn tạm ứng đạt 2.305 tỷ đồng, đạt 34,6% tổng giá trị giải ngân.

Đối với các dự án cụ thể, Ban KT-NS ghi nhận trong năm 2022, TP Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Một số dự án trọng điểm giải ngân đạt khá (như đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung hơn 600 tỷ đồng, đạt 100%; xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam 345 tỷ đồng, 100%)…

Tuy nhiên bên cạnh đó một số dự án còn khó khăn, vướng mắc nên giải ngân chưa đảm bảo mục tiêu, làm ảnh hưởng đến kết quả chung về giải ngân vốn đầu tư công của TP (như tuyến đường vành đai phía Tây, QL14B đến đường Hồ Chí Minh đạt 86,2%; Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) đạt 76,7%; tuyến đường Trục I Tây Bắc đạt 87,7%; nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng) đạt 62%)…

Đối với kế hoạch vốn năm 2023, Ban KT-NS ghi nhận, trên cơ sở Nghị quyết HĐND TP thông qua, UBND TP Đà Nẵng đã nhanh chóng thực hiện giao kế hoạch, công khai và phân bổ chi tiết vốn đầu tư công làm cơ sở giải ngân ngay từ đầu năm. UBND TP Đà Nẵng cũng đã có Quyết định 162/QĐ-UBND ngày 27/1/2023 ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn TP năm 2023 làm cơ sở giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện.

Với kết quả nêu trên, trong năm 2022, Đà Nẵng thuộc nhóm các địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân xếp thứ 19/63 địa phương trên cả nước, xếp thứ 2/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (sau Quảng Ngãi đạt 140,5%) và xếp thứ 2/5 TP trực thuộc Trung ương (sau Hải Phòng đạt 123% và trên Hà Nội, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh).

“Tuy vẫn còn tỷ lệ vốn tạm ứng khối lượng khá cao (36,4%) cần tập trung quyết liệt thanh toán trong thời gian tới song tỷ lệ giải ngân năm 2022 của TP đạt khá tốt, là nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành trong suốt thời gian qua. Ban KT-NS đánh giá cao sự quyết liệt, trách nhiệm của UBND TP, các cấp các ngành trong chỉ đạo điều hành nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công”, báo cáo của Ban KT-NS HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam