Đại gia đất Quảng Đặng Thanh Bình nhận món lợi lớn từ Cấp nước Đà Nẵng

Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng vừa có thông báo sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện là 13%/cổ phiếu. Như vậy với 20.286.744 cổ phiếu (chiếm 35%) Cấp nước Đà Nẵng, đại gia Đặng Thanh Bình đã có thể bỏ túi khoảng 26,37 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Ảnh: Phước Nguyên
Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Ảnh: Phước Nguyên

Sau khi thâu tóm thành công 20.286.744 cổ phiếu (chiếm 35%) của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, đại gia Đặng Thanh Bình, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung đã trở thành Phó chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.

Mới đay, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã có thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN là 18/5/2023. Cấp nước Đà Nẵng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện là 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Như vậy với 20.286.744 cổ phiếu (chiếm 35%) của Cấp nước Đà Nẵng, đại gia Đặng Thanh Bình đã có thể bỏ túi khoảng 26,37 tỷ đồng.

Quý I/2023, Cấp nước Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 126 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với quý I/2022. Lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022 chỉ đạt 42 tỷ đồng.

Do phải gánh một phần cho chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Cấp nước Đà Nẵng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này lại gặp phải tình trạng bị âm 4,6 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2022 dòng tiền này là 46 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn của Cấp nước Đà Nẵng, doanh nghiệp này khá cân bằng, dù nợ phải trả (827 tỷ đồng) phình to ở mức và gần bằng với vốn chủ sở hữu (839 tỷ đồng).

Với nguồn vốn hình thành từ nợ và vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp này có tổng tài sản đạt 1.667 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu tạo nên tài sản của Cấp nước Đà Nẵng chủ yếu nằm ở các khoản đầu tư tài chính (349 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn (527 tỷ đồng).

Tài sản dở dang dài hạn của Cấp nước Đà Nẵng là những chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại một số công trình với 527 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp này không chỉ ghi nhận ở mức cao trong quý I/2023 mà 3 năm (từ 2020 - 2022) gần đây tăng nhanh “chóng mặt” từ 195 tỷ đồng lên 612 tỷ đồng.

Với việc chi phí xây dựng cơ bản dở dang liên tục tăng nhanh chóng mặt như vây, doanh thu của Cấp nước Đà Nẵng sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance