Đất Xanh muốn vay 4.700 tỷ đồng từ ngân hàng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng với tổng hạn mức 4.700 tỷ đồng.

Đất Xanh (DXG) muốn vay 4.700 tỷ đồng từ ngân hàng.
Đất Xanh (DXG) muốn vay 4.700 tỷ đồng từ ngân hàng.

Các điều khoản về khoản vay, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản không được công ty công bố. 

HĐQT Đất Xanh cũng thông qua việc giao người đại diện pháp luật công ty quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến khoản vay này. 

Cách đây không lâu, Đất Xanh vừa ra thông báo phát hành 101.671.919 cổ phiếu nhằm huy động hơn 1.220 tỷ đồng.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Với lần phát hành cổ phiếu này, mỗi cổ phiếu sẽ có giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động là hơn 1.220 tỷ đồng. 

Theo thông báo này, lượng cổ phiếu này sẽ  phân phối chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 6:1. 

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua bắt đầu từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/01/2024.

Cổ đông đã lưu ký chứng khoán thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

Ngoài ra, cổ đông chưa lưu ký chứng khoán thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại trụ sở của Đất Xanh.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance