Dầu khí Thanh Hoá: Quỹ tiền mặt chưa nổi 50 triệu, nợ gấp 7 lần vốn

CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hoá vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả kinh doanh khá ảm đạm.

Kết thúc quý đầu năm 2024, doanh thu thuần của Dầu khí Thanh Hoá đạt 2,53 tỷ đồng, tăng gấp 12,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu xây lắp (hơn 2,17 tỷ đồng), trong khi doanh thu kinh doanh bất động sản đóng góp không đáng kể chỉ hơn 357,5 triệu đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 139,4 triệu đồng. Doanh thu tài chính của Dầu khí Thanh Hoá giảm mạnh từ 762,4 triệu đồng xuống còn 318,2 triệu đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 34,8% lên mức 1,84 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2024, Dầu khí Thanh Hoá ghi nhận khoản lỗ 1,4 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023 (lỗ 620 triệu đồng).

Đại diện Dầu khí Thanh Hoá cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý I/2024 lỗ là do tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác khong bù đắp được giá vốn và chi phí quản lý trong kỳ, dẫn tới lợi nhuận sau thuế quý I bị lỗ.

Đồng thời, do lãi suất tiền gửi trong quý I/2024 giảm mạnh so với cùng kỳ dẫn tới doanh thu hoạt động tài chính quý I/2024 giảm mạnh và chi phí quản lý trong kỳ tăng dẫn tới lợi nhuận sau thuế quý I thấp hơn cùng kỳ.

Trên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Dầu khí Thanh Hoá dương 94,9 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 4,67 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản công ty tính đến ngày 31/3/2024 của Dầu khí Thanh Hoá hơn 594,2 tỷ đồng, giảm hơn 5,5 tỷ đồng so với số đầu năm. Công ty hiện chỉ còn hơn 43,7 triệu đồng tiền mặt và hơn 863 triệu đồng tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho tại ngày 31/3/2024 ghi nhận hơn 90,7 tỷ đồng.

Dầu khí Thanh Hoá có nợ phải trả tính đến ngày 31/3/2024 lên tới hơn 519,3 tỷ đồng; tập trung chủ yếu ở nợ dài hạn (hơn 394,8 tỷ đồng) và số nợ ngắn hạn (hơn 124,5 tỷ đồng).

Hiện nợ phải trả của Dầu khí Thanh Hoá gấp gần 7 lần vốn chủ sở hữu. Trên thực tế, nếu nợ phải trả chiếm quá nhiều so với nguồn vốn chủ sở hữu thể hiện doanh nghiệp đi vay mượn nhiều hơn số vốn hiện có, nên doanh nghiệp có thể gặp rủi ro trong việc trả nợ, đặc biệt là doanh nghiệp càng gặp nhiều khó khăn hơn khi lãi suất ngân hàng ngày một tăng cao.

Vay và nợ thuế dài hạn của doanh nghiệp lên tới hơn 309,7 tỷ đồng. Trong đó, vay dài hạn của Ngân hàng TMCP Đại chúng hơn 307,3 tỷ đồng và vay dài hạn các đối tượng khác hơn 2,3 tỷ đồng.

Minh Đức

Theo VietnamFinance