Địa ốc Phú Long tài trợ lập quy hoạch phân khu hơn 1.000 ha phía bắc TP Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu vực phía bắc, TP Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000. Theo đó, chi phí lập quy hoạch do Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long tài trợ.

Cụ thể, theo quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn, phạm vi quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000 tại các xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và một phần diện tích thuộc xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Có phía Bắc giáp xã Thạch Đạn, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc; phía Nam giáp thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; phía Đông giáp xã Thạch Đạn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc và phía Tây giáp đường Quốc lộ 1A, trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.086 ha

Quy mô lập quy hoạch khoảng 1.009 ha (là phần diện tích nằm trong phạm vi ranh giới thuộc Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn mở rộng). Quy mô dân số dự kiến: khoảng 24.000 - 26.000 người.

Đáng chú ý, phân khu khu vực phía bắc TP Lạng Sơn sẽ do Địa ốc Phú Long tài trợ lập quy hoạch.

Địa ốc Phú Long sẽ tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu hơn 1.000 ha phía Bắc TP Lạng Sơn.
Địa ốc Phú Long sẽ tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu hơn 1.000 ha phía Bắc TP Lạng Sơn.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, Chương trình, mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035. Cụ thể hóa về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phân bố dân cư, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và bảo vệ môi trường. Phát triển khu vực đô thị sinh thái, mật độ thấp hài hòa với việc nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, đồng thời kiểm soát, khai thác hợp lý hoạt động trong phạm vi diện tích rừng phòng hộ, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên. Từng bước tạo nguồn lực phát triển kinh tế cho địa phương.

Đồng thời,làm cơ sở pháp lý để mời gọi thu hút đầu tư, lập các lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có kết nối đồng bộ trong đô thị; phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an sinh xã hội của quá trình phát triển đô thị.

Phân khu phía bắc TP Lạng Sơn có tính chất là khu vực công viên trung tâm, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí cao cấp, trung tâm triển lãm, quảng cáo xúc tiến thương mại cấp vùng.

Đồng thời, đây là phân khu đô thị, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, duy trì các đặc trưng nông, lâm nghiệp hiện hữu; là khu vực đầu mối dịch vụ vận tải hàng hóa.

Theo định hướng, phân khu gồm 5 khu chức năng chính là khu công viên trung tâm, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chuyên đề; khu vực rừng phòng hộ bảo vệ hai hồ Nà Tâm và hồ Thâm Sỉnh đảm bảo nguồn sinh thủy cung cấp nước của thành phố, giữ đặc trưng nông lâm nghiệp khu vực;

Khu trung tâm triển lãm, quảng cáo xúc tiến thương mại cấp vùng, trung tâm thương mại - dịch vụ logistics cấp vùng và cấp đô thị; khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí cao cấp; và là khu đô thị, khu ở, hệ thống công cộng - dịch vụ, cây xanh thể dục thể thao theo yêu cầu đô thị loại 1.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống