DIC Corp (DIG) giải thể nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh, điều chuyển loạt nhân sự

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông qua kế hoạch giải văn phòng đại diện và chi nhánh.

DIC Corp (DIG) giải thể nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh, điều chuyển loạt nhân sự.
DIC Corp (DIG) giải thể nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh, điều chuyển loạt nhân sự.

Theo đó, DIC Corp thông qua việc giải thể văn phòng đại diện tại Hà Nội, chi nhánh DIC – VEC, tạm dừng hoạt động chi nhánh DIC Him Lam và chi nhánh DIC Vĩnh Phúc.

Về nhân sự, bà Đinh Thị Lan Anh sẽ thôi giữ chức vụ trưởng văn phòng đại diện DIC Corp tại Hà Nội.

Tại chi nhánh DIC-VEC, ông Chu Văn Thanh sẽ thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh DIC-VEC. Ông Thanh cũng được điều động về Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển khu đô thị & Khu Công nghiệp DIC (công ty thành lập mới) mới vai trò là Tổng giám đốc công ty này. Toàn bộ nhân sự của DIC-VEC cũng sẽ được điều chuyển toàn bộ về doanh nghiệp mới này.

Tại chi nhánh DIC Him Lam, toàn bộ cán bộ thuộc biên chế của DIC Corp tại chi nhánh này sẽ được điều chuyển về Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Khu đô thị và CN DIC.

Tại chi nhánh DIC Vĩnh Phúc, tạm thời điều động toàn bộ nhân sự chi nhánh này về Ban phát triển thị trường và kinh doanh.

Mặc dù vậy, DIC Corp không đưa ra lý do cho việc thu hẹp hoạt động kinh doanh tại văn phòng đại diện, chi nhánh nói trên.

Tính tới cuối quý II, DIC Corp có 9 công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị, kinh doanh khách sạn, du lịch, dịch vụ, thương mại… và 3 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà, môi giới bất động sản, kinh doanh bê tông, sửa chữa thiết bị thi công, phát triển đô thị…

Quý II/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 575,3 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trên 52%, ghi nhận hơn 81 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DIC Corp đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, tăng 48,1%.

Năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance