DIC Corp phải bổ sung tài sản đảm bảo cho 3 lô trái phiếu 3.500 tỷ đồng

DIC Corp vừa công bố thông tin về việc thay đổi tài sản đảm bảo liên quan đến việc phát hành lô trái phiếu riêng lẻ.

DIC Corp cho hay ngày 8/9/2022, công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 3.500 tỷ đồng nhằm thực hiện tài trợ vốn cho các chương trình dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Việc phát hành trái phiếu lần này cũng nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn của tổ chức phát hành, trong đó, 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của công ty; 2.500 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện dự án “khu đô thị du lịch Long Tân” diện tích gần 332ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

DIC Corp cho biết lần phát hành này sẽ được DIC Corp chia làm 3 đợt, trong đó đợt 1 là lô DIGH2124001 với giá trị 1.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 16/9/2022; đợt 2 là lô DIGH2124002 với giá trị 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 30/9/2022 và đợt 3 là lô DIGH2124003 với giá trị 1.500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 26/11 tới đây.

Trong đó, lãi suất được áp dụng 3 tháng đầu là 11%/năm cho 3 lô trái phiếu, các kỳ sau được tính là 4,25% cộng với lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân 12 tháng tại Ngân hàng HDBank.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành với mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Điểm đáng lưu ý, tài sản đảm bảo của 3 lô trái phiếu trên là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án “Khu đô thị du lịch Long Tân” và 110 triệu cổ phiếu DIG cùng toàn bộ lợi tức, cổ tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác) phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại ngân hàng mà công ty sở hữu.

DIC Corp cũng cho biết, về vấn đề tài sản đảm bảo, công ty đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ tại ngày 8/11/2022 và thực hiện hoán đổi tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu trên.

Theo đó, công ty thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG làm tài sản đảm bảo thành 79,2 triệu cổ phiếu, tức giảm 30,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, công ty bị bán giải chấp 55 triệu cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu DIG từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng.

Đồng thời, DIC Corp cũng đã phải bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm tài sản đảm bảo thay cho 3 lô trái phiếu thay thế cho 55 triệu cổ phiếu của bên thứ 3 vừa bị bán giải chấp.

“Công ty cam kết việc hoán đổi tài sản thế chấp này không ảnh hưởng đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu”, văn bản của DIC Corp nhấn mạnh.

Được biết tính tới 30/9/2022, DIC Corp đang có tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn là 5.301,99 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng nguồn vốn và bằng 70,5% vốn chủ sở hữu. Trong đó, công ty thuyết minh có tổng dư nợ 3.417,34 tỷ đồng trái phiếu.

Công ty thuyết minh trái phiếu DIGH2124001 phát hành ngày 16/09/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 16/9/2024; trái phiếu DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 30/9/2024 và lô trái phiếu DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 26/11/2024.

Trong đó, lãi suất được áp dụng 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 11%/năm cho 3 lô trái phiếu, các kỳ sau được tính là 4,25% cộng với lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân 12 tháng tại Ngân hàng HDBank nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý, cổ phiếu DIG từ đầu năm tới nay liên tục bị bán tháo. So với mức đỉnh hồi đầu năm, DIG đã mất tới 85% giá trị và giảm sàn về phiên 8/11 về còn 14.400 đồng/cp.

Anh Phan

Theo VietnamFinance