Điện Trà Vinh (DTV) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Điện Trà Vinh cũng chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điện Trà Vinh cũng chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày 21/2 tới đây CTCP Phát triển Điện Trà Vinh (mã chứng khoán DTV) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 19/4/2024.

Như vậy với hơn 5,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Điền Trà Vinh sẽ chi khoảng 7,9 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Bên cạnh chốt quyền nhận cổ tức, Điện Trà Vinh còn chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến diễn ra vào 21/3 tại trụ sở công ty.

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống