DIG báo lãi gần 62 tỷ đồng trong quý 1

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022.

(CL&CS) - Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022.

Trong quý 1/2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 518,9 tỷ đồng tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.  
Trong quý 1/2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 518,9 tỷ đồng tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.  

Theo đó, trong quý 1/2022, DIG ghi nhận doanh thu đạt 518,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,59 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,7% và 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 49,2 tỷ đồng lên 172,3 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 20,74 tỷ đồng lên 23,98 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 143,1%, tương ứng tăng thêm 22,74 tỷ đồng lên 28,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 42,1%, tương ứng tăng thêm 21,88 tỷ đồng lên 73,85 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Hết quý 1/2022, tổng tài sản của DIG giảm 2,7% so với đầu năm còn 16.393,2 tỷ đồng trong đó tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.042 tỷ đồng - chiếm 24,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.846,1 tỷ đồng - chiếm 23,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.795,9 tỷ đồng - chiếm 23,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Về kế hoạch kinh doanh, DIG kỳ vọng tổng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,2% và 48,2% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 87,14 tỷ đồng, công ty chỉ hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông vừa qua, DIG đã thông qua mức cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 17% bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông DIG sẽ nhận về lượng cổ tức và cổ phiếu thưởng là 22% trong quý 2.

Cùng với đó, DIG sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,164 với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu; doanh nghiệp dự thu 3.000 tỷ đồng sau chào bán.

Như vậy, sau các đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ trong năm 2022 sẽ được nâng lên mức 7.098,6 tỷ đồng.

Ngoài ra DIG thông qua chủ trương phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD trái phiếu trong năm 2022. Thời hạn từ 2 - 7 năm để tài trợ vốn cho các dự án và tăng quy mô vốn hoạt động. Mệnh giá sẽ là 1 tỷ đồng/trái phiếu hoặc 100.000 USD/trái phiếu.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống