Dự án Đại học Hoa Lư 420 tỷ suốt 10 năm dở dang, Ninh Bình ra chỉ đạo nóng

Dự án Trường Đại học Hoa Lư sau hơn thập kỷ khởi công, đến nay đã dừng thi công, bị bỏ hoang lãng phí...

Trường Đại học Hoa Lư bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm.
Trường Đại học Hoa Lư bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm.

Trước tình hình trên, mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra chỉ đạo, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các nội dung như đề xuất của Sở tại Văn bản số 150 ngày 20/01/2022, sau đó trình UBND tỉnh để ban hành quyết định trước ngày 28/12/2022.

Trường Đại học Hoa Lư bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm.
Trường Đại học Hoa Lư bị bỏ hoang lãng phí nhiều năm.

Đồng thời, tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án và các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Song song đó, Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án theo Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến khu đất khoảng 7,9ha từ việc rà soát cắt giảm dự án Trường Đại học Hoa Lư, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2022.

Trường Đại học Hoa Lư được khởi công xây dựng năm 2011 trên diện tích 15ha đất với tổng số vốn đầu tư 420 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và Chương trình mục tiêu Quốc gia. Công trình được UBND tỉnh Ninh Bình giao cho Trường Đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư.

Dự án Xây dựng Trường Đại học Hoa Lư là một trong 16 công trình trọng tâm được tỉnh Ninh Bình xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, dự án Trường Đại học Hoa Lư đã tiêu được hơn 200 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư dự án.

Quang Thân

Theo VietnamFinance