Dự án kết nối tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện đang tới đâu?

Theo UBND tỉnh Yên Bái, dự án dự án trọng điểm, có quy mô lớn của tỉnh, tập trung hoàn thành vào năm 2025 để phục vụ phát triển kinh tế.

Theo UBND tỉnh Yên Bái, dự án dự án trọng điểm, có quy mô lớn của tỉnh, tập trung hoàn thành vào năm 2025 để phục vụ phát triển kinh tế.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Về tình hình giải phóng mặt bằng: đoạn Km0 – Km43 (địa phận huyện Mù Cang Chải) đã kiểm đếm xong 240/240 hộ có diện tích đất, xác minh nguồn gốc đất của 176/240 hộ, lập xong phương án giải phóng mặt bằng 136/240 hộ, trình thẩm định 107 phương án và 10 phương án di chuyển mộ; đoạn từ Km43+00 - Km68+950 (địa phận huyện Văn Yên) đã kiểm đếm xong đang lập phương án đền bù từ ngày 20/3/2023 (160 hộ).

Hiện nay, Ban quản lý dự án đang vận động người dân thu dọn cây cối hoa màu để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. 

Đối với công tác thi công: các gói thầu số 14, 15, 16 hiện đang thi công đào nền đường, giá trị đã thực hiện ước đạt từ 1,5% - 3% giá trị hợp đồng; các gói thầu 23, 24 hiện chưa có mặt bằng để thi công. 

Dự án kết nối tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện đang tới đâu? - Ảnh 1

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; các nhà thầu huy động máy móc, phương tiện triển khai thi công tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng. 

Đồng thời, đại diện UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án này, cần bám sát nhiệm vụ và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; các thành viên của tổ giúp việc phải dành thời gian thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các thành viên biệt phái. 

Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện phải xây dựng chi tiết tiến độ, đảm bảo kết thúc vào ngày 30/9/2023 và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ; các khó khăn, vướng mắc phát sinh phải báo cáo kịp thời.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phải cử cán bộ có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai giải phóng mặt bằng; nghiêm túc thực hiện việc phát ngôn, thoả thuận với người dân; đảm bảo hoạt động sản xuất, sinh kế của người dân; rà soát, kiểm tra độ an toàn và có giải pháp xử lý tại điểm sạt đầu tuyến; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý tiến độ, chất lượng; rà soát, xây dựng biểu chi tiết tiết độ thi công của từng gói thầu và tiến độ giải ngân của năm 2023 của Dự án. 

Yên Bái cũng yêu cầu, đối với 51 hộ đã được phê duyệt phải chi trả cho người dân trước ngày 15/5; 56 hộ đã trình và đang thẩm định, chậm nhất trước ngày 20/5 phải được phê duyệt và chi trả trong tháng 5; tất cả số hộ còn lại phải phê duyệt trước 30/6. 

Được biết, dự án đường nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài-Lào Cai có tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng; quy mô đường cấp IV, có chiều dài 69km, bề rộng nền đường 7,5m, bề rộng mặt đường 5,5m. Dự án được thực hiện trong 6 năm kể từ năm đầu bố trí kế hoạch vốn (năm 2021-2026). 

Bảo Anh

Theo Chất lượng và cuộc sống