Eximbank không thể tiến hành ĐHCĐ bất thường do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự

Theo kế hoạch, hôm nay (ngày 16/1), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) tiến hành đại hội cổ đông bất thường, tuy nhiên đại hội không thể tổ chức vì tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ.

Eximbank không thể tiến hành ĐHCĐ bất thường do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự
Eximbank không thể tiến hành ĐHCĐ bất thường do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự

Theo kế hoạch, ngày 16/1, Eximbank tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023 nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhưng bất thành.

Theo thông tin công bố của Eximbank, đại hội cổ đông bất thường có 132 cổ đông đăng ký tham dự, đại diện cho 53,16% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ này chưa đúng quy định điều lệ hoạt động của Eximbank là đại hội cổ đông chỉ được tiến hành khi 65% cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự đại hội. Vì vậy, Eximbank không thể tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Cũng theo điều lệ hoạt động của Eximbank, đại hội cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 sẽ được tiến hành nếu cổ đông đăng ký tham dự với tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết đạt 51%.

Trước đó, Eximbank dự kiến đại hội cổ đông bất thường năm 2023 sẽ bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng Quản trị, sau khi bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại có đơn từ nhiệm khỏi thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank vì lý do cá nhân.

Đồng thời, Eximbank cũng công bố danh sách 3 ứng cử viên được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, bao gồm bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Liên quan tới cơ cấu cổ đông của Eximbank, mới đây nhóm cổ đông Tập đoàn Thành Công đã tiến hành thoái vốn khỏi Eximbank theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Trong đó, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, con gái của bà Lê Hồng Anh đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 11 triệu cổ phiếu EIB. 

Ngoài ra, 3 tổ chức liên quan đến bà Hồng Anh là Công ty CP Tập đoàn Thành Công cũng đã bán hơn 60,5 triệu cổ phiếu EIB (tỷ lệ 4,924%), Hợp Tác xã Cổ phần Thành Công bán hơn 44,7 triệu cổ phiếu EIB (tỷ lệ 3,637%), Công ty Cổ phần Phúc Thịnh bán hơn 12,2 triệu cổ phiếu EIB (tỷ lệ 1,005%).

Eximbank được xem là ngân hàng có biến động mạnh về nhân sự cấp cao.

Kết quả kinh doanh khởi sắc từ hoạt động kinh doanh của Eximbank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng có sự thay đổi về mặt nhân sự cấp cao khi bà Lương Thị Cẩm Tú lên nắm giữ ghế nóng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng kể từ sau cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 lần 2 vào ngày 15/2/2022 thành công.

Đầu tháng 12/2022, ngân hàng cũng đã công bố nghị quyết về kế hoạch kinh doanh 2023 để trình đại hội đồng cổ đông với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với con số dự kiến đạt được trong năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Tổng tài sản năm 2023 ước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 14%, đạt 146.600 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 11,8% lên 165.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 1,6%.

Trần Lê

Theo VietnamFinance