Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Eximbank tăng 229% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Eximbank đạt hơn 3.181 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch đã đề ra hồi đầu năm là 2.500 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Eximbank đạt hơn 3.181 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Eximbank đạt hơn 3.181 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3, trong đó thu nhập lãi thuần của Eximbank gấp 2 cùng kỳ, thu được gần 1.492 tỷ đồng.

Riêng trong quý 3, hầu hết mảng hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều tăng tưởng khả quan, trong đó nguồn thu chính của ngân hàng tăng 102% so với cùng kỳ.

Mặt khác, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 20 tỷ đồng, do ngân hàng đã giảm danh mục chứng khoán để dịch chuyển vốn sang các lĩnh vực đầu tư hiệu quả hơn.

Trong kỳ, ngân hàng hoàn nhập 296 tỷ đồng dự phòng rủi ro trong khi cùng kỳ trích lập 61 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 3 của Eximbank tăng đến 210%, đạt 1.278 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận của cả năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng được hoàn nhập gần 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ phải trích lập gần 503 tỷ đồng. Do đó, Eximbank thu được khoản lãi gần 3.181 tỷ đồng, gấp 3,3 lần.

So với kế hoạch 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2022, Eximbank đã vượt kế hoạch 27% chỉ sau 9 tháng.

Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng 10% đạt 127.149 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay tính đến ngày 30/09/2022 tăng 8% so với đầu năm, ghi nhận hơn 2.416 tỷ đồng. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ nghi ngờ sang nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 1,96% xuống còn 1,9%.

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống