Gelex chi hơn 1.600 tỷ đồng trả cổ tức và tất toán trái phiếu trước hạn

(CL&CS) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HOSE: mã GEX) vừa công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021 với tổng số tiền gần 426 tỷ đồng và mua lại trái phiếu của 3 đợt phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021 với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông Gelex năm 2022
Đại hội đồng cổ đông Gelex năm 2022

Theo thông tin công bố, trong 6 tháng tới, Gelex sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ 5%. Đồng thời, thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn đối với các lô trái phiếu mà trái chủ sử dụng quyền bán lại trước hạn theo điều khoản trái phiếu tại các bản thông tin chào bán đã công bố hoặc theo nhu cầu của trái chủ.

Ban lãnh đạo Gelex lý giải, lý do điều chỉnh chính sách cổ tức nhằm cân đối giữa lợi nhuận phân phối cho cổ đông và lợi nhuận để lại phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Gelex chi hơn 1.600 tỷ đồng trả cổ tức và tất toán trái phiếu trước hạn - Ảnh 1

Cùng ngày 9/5, Gelex cũng thông qua phương án mua lại toàn bộ 300 trái phiếu trước hạn trị giá 300 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 19/5/2021 với lãi suất cố định 8,5% mỗi năm, ngày đáo hạn là 19/5/2024. Nguồn tiền mua lại là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của Gelex. Thời gian mua lại là vào 19/5/2022.

Bên cạnh đó, Gelex cũng mua lại trái phiếu của 3 đợt phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, khi được hỏi về kế hoạch giảm nợ vay trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn Gelex khẳng định các hệ số nợ của tập đoàn trên các báo cáo tài chính đã công bố ở mức tốt, thậm chí còn tốt hơn một số doanh nghiệp lớn khác và đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực; Tại 31/12/2021, hệ số nợ thuần/EBITDA chỉ 1,8 lần, so sánh với tiêu chuẩn của các định chế tài chính khi xét tín dụng tối đa khoảng 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1. Lãnh đạo Tập đoàn này cũng nhấn mạnh tập đoàn sẵn sàng tiến hành mua lại để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu.

Tính đến 31/03/2022, quy mô tổng tài sản GELEX đạt 61.522 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng 24%, đạt 6.101 tỷ đồng. Doanh thu thuần quý I đạt 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 901 tỷ đồng, tăng lần lượt 96% và 170% so với cùng kỳ. Với mục tiêu doanh thu thuần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.618 tỷ đồng năm 2022, kết thúc quý I, doanh nghiệp đạt 24% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh quý I/2022 (Nguồn: BCTC Gelex)  
Kết quả kinh doanh quý I/2022 (Nguồn: BCTC Gelex)  

Có thể thấy, với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, năng lực tài chính của GELEX càng được củng cố, theo đó, việc tất toán trước hạn trái phiếu sẽ giúp giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời, các hệ số nợ của doanh nghiệp dự báo sẽ tiếp tục dịch chuyển theo xu hướng tích cực.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống