Hà Nội dự kiến chi 52.600 tỷ cho cơ sở hạ tầng, ưu tiên vốn làm Vành đai 4

(CL&CS) - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến là 52.600 tỷ đồng, tăng gần 2% so với năm nay.

Ngày 12/9 vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội đã xem xét tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP Hà Nội.

Rà soát việc phân bổ cho 115 dự án

UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND về việc định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Theo văn bản này, tổng kế hoạch vốn năm nay của TP là 51.583 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp thành phố là 21.819 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện là 29.254 tỷ đồng; chi trả nợ lãi, phí các khoản vay là 510 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Tính đến ngày 22/8, toàn TP Hà Nội giải ngân được 13.843 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch thành phố giao. Dự kiến kết quả giải ngân năm nay tương đương tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Đối với giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm nay, cấp TP được hơn 196 tỷ đồng, đạt gần 16% kế hoạch vốn, cấp huyện được gần 497 tỷ đồng, gần 32% kế hoạch vốn kéo dài.

Về kế hoạch đầu tư công của Hà Nội năm 2023, hiện tại, bộ, ngành trung ương chưa thông báo nguồn kế hoạch vốn năm 2023 cho TP Hà Nội, UBND TP sơ bộ xác định nguồn vốn năm 2023 dựa trên cơ sở nguồn vốn được Trung ương giao năm nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

UBND TP đã đưa ra 5 nguyên tắc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp TP, bao gồm nguyên tắc xác định cho các dự án giảm vốn, nguyên tắc xác định cho các dự án cần tăng vốn.

Phương án điều chỉnh xác định giữ nguyên tổng vốn kế hoạch của năm (51.583 tỷ đồng), chỉ điều chỉnh đối với các yếu tố cấu thành trong tổng kế hoạch này: dự án cấp TP điều chỉnh giảm 1.228 tỷ đồng; giảm kinh phí thực hiện một số mục tiêu (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu đấu giá cấp TP, hỗ trợ ngành dọc) với số vốn 1.506 tỷ đồng; bổ sung 16,1 tỷ đồng cho các dự án cấp huyện được ngân sách TP hỗ trợ.

Tổng nguồn vốn chưa bố trí sau khi đã điều chỉnh, điều hòa các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp TP và hỗ trợ cấp huyện là 2.718,2 tỷ đồng (1.506 tỷ đồng + 1.212,2 tỷ đồng) được phân bổ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ mới và tăng vốn cho một số dự án theo nhu cầu triển khai.

Qua báo cáo, còn hơn 3.234,6 tỷ đồng đã xác định nguồn vốn thực hiện một số nhiệm vụ nhưng chưa được phân bổ chi tiết, chiếm tỷ trọng gần 14,8% kế hoạch vốn ngân sách TP. Rà soát việc phân bổ cho 115 dự án (trong đó hầu hết là các dự án mới khởi công năm 2022, nhiều dự án mới được cấp huyện phê duyệt quyết định đầu tư trong những ngày cuối tháng 8/2022) để TP hỗ trợ với tổng nhu cầu vốn của giai đoạn 2023-2025 lên tới khoảng 2.200 tỷ đồng…

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến 52.600 tỷ đồng, đặc biệt ưu tiên vốn làm Vành đai 4

Nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến là 52.600 tỷ đồng, tăng gần 2% so với năm nay. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 4.900 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương trong nước gần 187 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương cho dự án Vành đai 4 và các dự án liên kết vùng là 2.400 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 2.300 tỷ đồng.

UBND thành phố đề xuất đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo tiến độ triển khai.
UBND thành phố đề xuất đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo tiến độ triển khai.

Vốn ngân sách TP gần 47.713 tỷ đồng gồm vốn xây dựng cư bản tập trung trong cân đối gần 20.263 tỷ đồng, tăng 30% so với năm nay; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 320 tỷ đồng, giảm gần 26%; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 18.000 tỷ đồng, giảm 10%; vốn từ nguồn thu cổ phần hóa 3.000 tỷ đồng; vốn từ cải cách tiền lương 5.000 tỷ đồng và vốn từ nguồn DA vay lại là 1.130 tỷ đồng.

Về định hướng, trọng tâm đầu tư, tờ trình đề xuất tập trung bố trí vốn để thực hiện các công trình trọng điểm của TP như: Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1, Cung Thiếu nhi, Hệ thống xử lý nước tải Yên Xá, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2... Trong đó, UBND thành phố đề xuất đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo tiến độ triển khai.

Bên cạnh đó, nguồn vốn cũng tập trung cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án có tính chất liên kết vùng; các dự án nhiệm vụ chi cấp TP theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17. Dự kiến trong năm 2023, hoàn thành 80 dự án. Ngân sách TP cũng sẽ hỗ trợ bổ sung, đầu tư có mục tiêu cho các huyện, xã khác.

Về đường Vành đai 4, dự án có tổng mức đầu tư là 85.800 tỷ đồng đi qua Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhóm dự án thành phần giao UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quan có tổng mức đầu tư 75,3 nghìn tỷ đồng (các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh có tổng mức đầu tư 10.500 tỷ đồng). Giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua Hà Nội sẽ được bố trí 27.800 tỷ đồng, trong đó ngân sách của thành phố là 19.500 tỷ đồng, còn lại là ngân sách trung ương. 

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống