Hà Nội thu hút vốn FDI tăng 52% trong 6 tháng

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của TP. Hà Nội từ đầu năm đến nay tăng trưởng mạnh mẽ. Sau 6 tháng, thành phố đã thu hút 1.165,3 triệu USD vốn FDI (tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023)

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm chiều 26/06, ông Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết: nửa đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 252.054 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ, trong đó các khoản thu từ xuất nhập khẩu, từ dầu thô và thu nội địa đều tăng so với cùng kỳ.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chia sẻ thông tin tại Họp báo.
Ông Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chia sẻ thông tin tại Họp báo.

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 47.973 tỷ đồng, đạt 34,0% dự toán, tăng 24,2% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 22.871 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán, tăng 43,6%.

6 tháng đầu năm 2024, GRDP Hà Nội ước tăng 6,0% (cùng kỳ tăng 5,97%). Trong đó: Dịch vụ tăng 6,55% (cùng kỳ tăng 7,54%); Công nghiệp và xây dựng tăng 5,37% (cùng kỳ tăng 3,28%); Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,94% (cùng kỳ tăng 2,24%); Thuế sản phẩm tăng 4,38% (cùng kỳ tăng 2,41%). 

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8.891 triệu USD, tăng 11,0% (cùng kỳ giảm 2,7%), trong đó: khu vực kinh tế trong nước tăng 14,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,1%.

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 19.668 triệu USD, tăng 14,9% (cùng kỳ giảm 16,3%), trong đó: khu vực kinh tế trong nước tăng 17,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,3%. 

Chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh, CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 5,32% (cùng kỳ tăng 1,22%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, chỉ có nhóm hàng giảm giá là bưu chính viễn thông.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt khá; tình hình doanh nghiệp tiếp tục khó khăn, số đăng ký mới giảm

Theo đó Lũy kế 06 tháng đầu năm 2024, Thành phố thu hút 1.165,3 triệu USD vốn FDI (tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó: có 120 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đạt 1.036,5 triệu USD; 78 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 55,21 triệu USD và 104 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 73,6 triệu USD. Thành phố đang chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn.
6 tháng đầu năm 2024, Thành phố có 15.502 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 149.188 tỷ đồng (giảm 3% về số lượng doanh nghiệp, giảm 3% về vốn đăng ký); 2.097 doanh nghiệp giải thể (tăng 14%); 16.967 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 26%); 2.646 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể (tăng 18,6%). Có 6.012 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 17%). Luỹ kế, tổng số doanh nghiệp đăng ký đến nay là 391.880 doanh nghiệp.

Vốn đầu tư phát triển xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 208.784 tỷ đồng, tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 8,5%). Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 5.322 nghìn tỷ đồng, giảm 0,26%; tổng dư nợ đạt 3.832 nghìn tỷ đồng, tăng 5,95%.

Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VneID) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND Thành phố; trong đó hỗ trợ 100% mức phí phải nộp cho công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID). Trước đó Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố; trong đó, mức thu bằng “không” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến).

Thực hiện vận hành chính thức Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố (LGSP), đã kết nối với 7 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Thành phố và 14 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của quốc gia và các Bộ, ngành. Một số hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ công dân, doanh nghiệp đang được triển khai thử nghiệm nhằm xây dựng thành phố thông minh, hiện đại như: Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi); Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố trên VneID, Cấp lý lịch tư pháp trên VneID; Ứng dụng “Thẻ vé giao thông Hà Nội” sử dụng thẻ QR động (thẻ ảo) cho vận tải hành khách công cộng; Thí điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt, nhằm tạo sự minh bạch trong công tác thu phí trông giữ phương tiện và giảm ùn tắc ở trung tâm thành phố;…

Một số mô hình kinh tế số, xã hội số điển hình đã được các quận, huyện triển khai tích cực, trong đó một số mô hình nổi bật như: “Thanh toán không dùng tiền mặt”, “Chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt”, “Chuyển đổi số trong trường học” như: đăng ký sử dụng chữ ký số cho giáo viên; lưu trữ hồ sơ điện tử; thu học phí không dùng tiền mặt, nộp thuế điện tử qua app eTax Mobile (theo hướng dẫn của ngành Thuế), “Bộ phận Một cửa Hiện đại - Chia sẻ - Hỗ trợ”, triển khai hạ tầng mạng không dây, Internet miễn phí phục vụ người dân…

Theo Kế hoạch số 170/KH-UBND được Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành ngày 07/6/2024, dự kiến trong tháng 8 tới, UBND Thành phố sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2024.

Tham dự Hội nghị sẽ có khoảng 150-200 đại biểu, gồm đại diện Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội; Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; đại diện một số ngân hàng, quỹ đầu tư tại Hà Nội; đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội; đại diện khoảng 50 - 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hội nghị nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố. Tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài với các cơ quan quản lý Nhà nước của thành phố. Đồng thời, cung cấp thêm các thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nguyễn Triệu

Theo Tài chính doanh nghiệp