HAGL: Tháng 4 lãi vỏn vẹn 32 tỷ, sản lượng tiêu thụ cây ăn trái sụt giảm

Chốt tháng 4, HAGL lãi sau thuế 32 tỷ đồng, giảm 68% so với tháng 3. Ở những tháng trước, HAGL đều công bố mức lợi nhuận hàng tháng quanh mức trăm tỷ đồng.

HAGL: Tháng 4 lãi vỏn vẹn 32 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ cây ăn trái sụt giảm
HAGL: Tháng 4 lãi vỏn vẹn 32 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ cây ăn trái sụt giảm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa cập nhật tình hình hoạt động tháng 4/2023 với kết quả không mấy khả quan.

Theo đó, doanh thu thuần tháng 3 đạt 563 tỷ đồng, giảm 13,7% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu thuần từ ngành chăn nuôi đạt 166 tỷ đồng, từ ngành cây ăn trái đạt 248 tỷ đồng, từ ngành phụ trợ đạt 149 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ ngành chăn nuôi đạt 35.133 con lợn thịt, ngành cây ăn trái đạt 17.522 tấn, lần lượt tăng 5% và giảm 17,5% so với tháng trước. Trong đó, sản lượng tiêu thụ cây ăn trái bao gồm 15.151 tấn chuối xuất khẩu và 2.371 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc.

Chốt tháng 4, HAGL lãi sau thuế 32 tỷ đồng, giảm 68% so với tháng 3. Ở những tháng trước, HAGL đều công bố mức lợi nhuận hàng tháng quanh mức trăm tỷ đồng.

Theo giải trình của HAGL, kết quả kinh doanh tháng 4 chủ yếu từ doanh thu chuối mang lại. Trong khi đó, giá thịt lợn tại thị trường trong nước vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty, làm kết quả hoạt động sản xuất kinh tháng 4 không mấy khả quan.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAGL đạt 2.389 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 339 tỷ đồng.

Năm 2023, HAGL lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.130 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều đi ngang so với mức thực hiện năm 2022. Sau 4 tháng, công ty đã hoàn thành 47% kế hoạch về doanh thu và 30% kế hoạch về lợi nhuận.

Về kế hoạch đầu tư, HAGL dự kiến duy trì mô cây ăn trái với 7.000ha chuối, ngành chăn nuôi lợn với quy mô 10 cụm chuồng trại công suất nuôi 600.000 con lợn thịt mỗi năm.

Với kế hoạch phân phối lợi nhuận, HAGL dự kiến không thực hiện chia cổ tức năm 2023. Đây là năm thứ 10 doanh nghiệp này không phân phối lợi nhuận cho cổ đông. Lần chia cổ tức gần đây nhất là vào năm 2014, khi HAGL tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Hải Đường

Theo VietnamFinance