Bán heo không có lãi, HAGL vẫn báo lợi nhuận hơn 300 tỷ trong quý I/2023

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt gần 1.697 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu lớn nhất đến từ cây ăn trái đóng góp 710 tỷ đồng. Ngành chăn nuôi đem lại cho HAGL doanh thu 563 tỷ đồng, tăng mạnh 369 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cùng với đó là 424 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 13% lên 59 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng mạnh lên 37 tỷ đồng. Theo HAGL, trong quý I/2022, công ty đã hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu, song khoản này không phát sinh trong cùng kỳ 2023.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính là 141 tỷ đồng, giảm mạnh 27% so với cùng kỳ. Tương tự, chi phí tài chính cũng giảm 22% về còn 146 tỷ đồng.

Kết quả, HAGL báo lợi nhuận sau thuế quý I/2023 đạt hơn 303 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 291 tỷ đồng, tăng 16%.

Tại thời điểm 31/3/2023, quy mô tổng tài sản của HAGL đạt 20.580 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 15% về còn 981 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của HAGL đạt 15.254 tỷ đồng, gấp 2,86 lần vốn chủ sở hữu.

ĐHĐCĐ năm 2023 của HAGL mới đây đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Như vậy, sau quý I, công ty hoàn thành 33% chỉ tiêu doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ĐHĐCĐ, ban lãnh đạo HAGL cho biết hiện nay công ty đã chuyển hướng sang lĩnh vực chủ lực là nông nghiệp với sản phẩm chủ lực là con heo và cây chuối. Cổ đông tập trung chất vấn đề hiệu quả nuôi heo và lợi thế của dùng chuối nuôi heo.

Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức nhắc lại mảng nuôi heo năm nay dự kiến không có lãi và thực tế kết quả kinh doanh quý I đã không có lãi. Hiện giá heo đang nhích lên nên công ty cũng mạnh dạn lên kịch bản cố gắng có lợi nhuận.

Với khó khăn về tài chính, lãnh đạo HAGL cho biết sẽ đẩy mạnh thanh lý các tài sản không sinh lời để đủ tiền trả nợ. Công ty trong năm nay phải trả 1.000 tỷ đồng cho BIDV, trong đó đã có nguồn thu hồi nợ 500 tỷ đồng từ HNG.

Anh Phan

Theo VietnamFinance