Hai thay đổi quan trọng về sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024 mỗi người dân cần biết

Luật Đất đai 2024 đã có nhiều sự thay đổi lớn, trong đó có những quy định liên quan đến sổ đỏ.

Thay tên cho sổ đỏ 

Thực tế, người dân quen gọi sổ đỏ hay sổ hồng là gọi theo màu sắc của bìa chứng nhận sử dụng đất và cái tên này không phải thuật ngữ được sử dụng trong Luật Đất đai hay bất cứ văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết nào. Do đó, việc có tên gọi mới cho sổ đỏ là một trong các thay đổi về sổ đỏ từ 1/1/2025 được quy định tại Luật Đất đai 2024.

Theo quy định mới nhất tại Khoản 21 Điều 3 Luật năm 2024, Sổ đỏ được định nghĩa như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong đó, tài sản gắn liền với đất sẽ bao gồm nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định mới, thì sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hai thay đổi quan trọng về sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024 mỗi người dân cần biết - Ảnh 1

Mẫu mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Ảnh: Tạp chí Người Đô thị

Đề xuất thay mẫu sổ đỏ mới

Để phù hợp với quy định về tên gọi mới của sổ đỏ tại Luật Đất đai 2024, Bộ TN 7 MT đã đề xuất mẫu sổ đỏ mới tại dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo đó, đề xuất về sổ đỏ từ 1/1/2025 như sau:

Hình thức gồm 2 trang:

 • Phôi Giấy chứng nhận in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen
 • Kích thước 210 x 297mm.

Nội dung trong sổ đỏ bao gồm:

Trang 1:

- Quốc hiệu.

- Quốc huy.

- Mã QR code.

- Tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ.

- Mục 1: Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Mục 2: Thông tin về thửa đất

 • Số thửa đất, diện tích thửa đất
 • Loại đất
 • Thời hạn sử dụng đất
 • Hình thức sử dụng đất
 • Nguồn gốc sử dụng đất
 • Địa chỉ đất

- Mục 3: Thông tin về tài sản gắn liền với đất

 • Tên tài sản (VD: nhà ở…)
 • Diện tích xây dựng (m2)
 • Diện tích sàn
 • Kết cấu chủ yếu (VD: bê tông, cốt thép…)
 • Cấp công trình
 • Số tầng
 • Năm HT xây dựng
 • Thời hạn sở hữu

- Mục 4: Ghi chú

- Mục 5: Sơ đồ thửa đất

- Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận;

- Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Trang 2:

- Mục 6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận

- Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Về lộ trình thay đổi mẫu, Cục trưởng Đăng ký dữ liệu và Thông tin đất đai - ông Mai Văn Phấn trả lời báo chí: Theo Khoản 3 điều 256 của Luật Đất đai năm 2024, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang mẫu Giấy chứng nhận mới.

Trường hợp có nhu cầu thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận mới theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Ngọc Trà

Theo Chất lượng và cuộc sống