Hơn 31.000m2 'đất vàng' tại thành phố đông dân nhất Việt Nam sẽ bị thu hồi

Đây là 13 dự án nằm trong danh mục cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Mới đây, UBND TP. HCM đã có tờ trình HĐND thành phố về việc thông qua danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn.

Theo danh mục được trình, có 13 dự án cần thu hồi đất đăng ký năm 2024 với tổng diện tích đất thu hồi 31.400m2 trong đó, 12 dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận 7, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Còn lại là dự án xây dựng kè chống sạt lở rạch Tắc Mương Lớn (từ rạch Mương Dựa đến tiếp giáp rạch Giồng Chồn) trên địa bàn huyện Nhà Bè.

TP. HCM dự kiến thu hồi 13 dự án với tổng diện tích hơn 31.000m2
TP. HCM dự kiến thu hồi 13 dự án với tổng diện tích hơn 31.000m2

Đối với 12 dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của ba địa phương, thành phố có đến 9 dự án cần thu hồi đất để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại quận 7.

Cụ thể, đây là 9 dự án nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn quận 7 với tổng diện tích 1.900m2.

Các dự án phát sinh thu hồi 1.900m2 đất do người dân không tiếp tục thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Do đó, cần bổ sung danh mục thu hồi đất để HĐND TP. HCM thông qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. HCM - ông Bùi Xuân Cường, sau khi được HĐND thành phố thông qua danh mục 13 dự án cần thu hồi đất trên, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất và thu hồi theo quy định.

TP. HCM là thành phố trực thuộc Trung ương thuộc loại đô thị đặc biệt của Việt Nam. Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, thành phố này hiện có 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện, tổng diện tích 2.095km2.

Đây cũng là thành phố lớn nhất Việt Nam (gần 8,9 triệu người) về dân số và cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố ước đạt 1.621.191 tỷ đồng, tăng 5,81% so với cùng kỳ năm 2022.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống