Sao Phương Bắc 'ôm' đất vàng rồi bỏ hoang giữa Hà Nội

Dự án trên lô đất vàng B12 Nam Trung Yên của Công ty Sao Phương Bắc bỏ hoang cả chục năm nay gây lãng phí tài nguyên.

 

Tiểu An

Theo VietnamFinance