Hơn 78 triệu cổ phiếu TAR sắp bị huỷ niêm yết

Từ ngày 21/05, hơn 78 triệu cổ phiếu TAR Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An sẽ huỷ niêm yết. Ngày giao dịch cuối cùng là 20/05.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quyết định số 414 về việc huỷ bỏ niêm yết bắt buộc với cổ phiếu TAR của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Theo đó, từ ngày 21/05, hơn 78 triệu cổ phiếu TAR sẽ huỷ niêm yết. Ngày giao dịch cuối cùng là 20/05.

HNX cho biết nguyên nhân huỷ niêm yết do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty, thuộc trường hợp huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Từ ngày 21/05, hơn 78 triệu cổ phiếu TAR sẽ huỷ niêm yết.
Từ ngày 21/05, hơn 78 triệu cổ phiếu TAR sẽ huỷ niêm yết.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán, Công ty kiểm toán AASCS đã từ chối đưa ra ý kiến với báo cáo của TAR. Theo AASCS, hiện tại, Công ty đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng về các vấn đề được nêu trong Kết luận thanh tra của UBCKNN ngày 13/09/2023 bao gồm: Chủ sở hữu của 15 triệu cổ phiếu TAR trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; Việc lập hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ năm 2021; Thông tin liên quan đến số liệu hàng tồn kho công bố trên Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán với giá trị 1.255.542.463.892 đồng.

AASCS không thể đánh giá và định lượng mức độ ảnh hưởng của các vấn đề này đến các BCTC năm 2023 của Công ty. Cho đến thời điểm phát hành báo cáo này, các vấn đề nêu trên vẫn chưa được xử lý và tiếp tục ảnh hưởng đến BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty mẹ không tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 và cũng không thể hỗ trợ việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm kiểm toán. Với những hồ sơ hiện lưu giữ tại Công ty, AASCS không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán truy hồi số liệu hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo hợp nhất số tiền hơn 965,37 tỷ đồng đồng.

 Chưa kể, công ty con là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang có tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023, tuy nhiên tại thời điểm đó đơn vị kiểm toán chưa được bổ nhiệm thực hiện kiểm toán TAR và TAR cũng không thể hỗ trợ việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm kiểm toán. Với những hồ sơ hiện lưu giữ tại Công ty, AASCS không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán truy hồi số liệu hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 được trình bày trên BCTC công ty con và BCTC hợp nhất với số tiền 112,66 tỷ đồng.

Tại báo cáo thường niên năm 2023 mới được công bố, TAR chia sẻ về kế hoạch đầu tư năm 2024, trong đó Công ty sẽ tập trung vào 4 dự án. Một là vùng lúa chất lượng cao, thu mua chế biến xuất khẩu gạo 15.000 ha tại tỉnh Phú Yên. Hai là nhà máy điện rác tại tỉnh Phú Yên. Ba là vùng lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp 50.000 ha tại tỉnh Kiên Giang. Bốn là nhà máy điện rác tại tỉnh Sóc Trăng.

Hiện tại, HNX đã đưa cổ phiếu TAR vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 30/10, chỉ còn được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần. Vào phiên thứ Sáu ngày 26/04, TAR giảm sàn về 5.700 đồng/CP.

Minh Anh

Theo Tài chính doanh nghiệp