HSC: Lợi nhuận 6 tháng giảm 7% bất chấp doanh thu tăng

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

HSC: Lợi nhuận 6 tháng giảm 7% bất chấp doanh thu tăng
HSC: Lợi nhuận 6 tháng giảm 7% bất chấp doanh thu tăng

Trong quý II, HSC đạt doanh thu hơn 779 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 349 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HSC ghi nhận hơn 1.633 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Ba mảng kinh doanh là môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 96% tổng doanh thu thuần 6 tháng của HSC.

Trong đó, doanh thu phí môi giới chiếm 32% tổng doanh thu của HSC, đạt 519 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng 41% và chiếm 43% tổng doanh thu.

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 354 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái và đóng góp 21% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của HSC. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 49 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng của HSC đạt hơn 562 tỷ đồng, giảm 7% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng của HSC đạt hơn 562 tỷ đồng, giảm 7% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.229 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROAA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) lượt đạt 2,6% và 7,4%.

Tổng tài sản của HSC đạt hơn 19.179 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm đầu năm. Tiền các khoản tương đương tiền giảm mạnh hơn 1.665 tỷ đồng về còn 5.532 tỷ đồng. Dư nợ cho vay giao dịch chứng khoán (giao dịch ký quỹ) cũng giảm 18% về mức gần 11.227 tỷ đồng.

Ở ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sắp tới, ban lãnh đạo HSC dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu đạt 3.593 tỷ đồng, tăng 7% so với mức thực hiện năm 2021. Chi phí hoạt động dự kiến tăng 8%. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 1.202 tỷ đồng, tăng 5% so với mức thực hiện năm 2021.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, HSC đã hoàn thành 45,4% kế hoạch về doanh thu và 46,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Phí môi giới năm 2022 dự kiến giảm 24% so với mức thực hiện năm 2021, tương ứng đạt 1.051 tỷ đồng. Lãi từ cho vay ngược lại dự kiến tăng 31%, đạt 1.540 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh lên kế hoạch đạt 884 tỷ đồng doanh thu, tư vấn tài chính đạt 87 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 87%.

Kim Ngân

Theo VietnamFinance