Huỷ bỏ chủ trương không cho xây dựng, cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng hủy bỏ chủ trương không cho phép xây dựng, cho thuê lại đất tại KCN Đà Nẵng (trước là KCN An Đồn), nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và không làm hạn chế các quyền của nhà đầu tư đang hoạt động tại KCN này.

Theo báo cáo ngày 3/1/2024 của BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA), trong năm 2023, DHPIZA đã tham mưu và đã được UBND TP Đà Nẵng thống nhất chuyển đổi Khu công nghiệp (KCN) hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng thành thành Cụm công nghiệp Hòa Liên.

Huỷ bỏ chủ trương không cho xây dựng, cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Đà Nẵng - Ảnh 1KCN Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trên cơ sở tham mưu của DHPIZA, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất hủy bỏ Công văn 660/UBND-SXD ngày 24/01/2017 liên quan đến chủ trương không cho phép xây dựng, cho thuê lại đất tại KCN Đà Nẵng (trước là KCN An Đồn, đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà), nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và không làm hạn chế các quyền của nhà đầu tư đang hoạt động tại KCN này.

Cùng với đó, DHPIZA đang tiếp tục báo cáo, đề xuất UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho phép ngừng thực hiện đề án di dời KCN Đà Nẵng; tham mưu tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chuyển đổi KCN Đà Nẵng thành khu đô thị, báo cáo đề xuất việc chuyển đổi thực hiện theo đúng quy định tại Điều 13 Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Đồng thời, trên cơ sở quy định của Nghị định 35/2023/NĐ-CP và các luật chuyên ngành…, DHPIZA cũng đang tham mưu UBND TP Đà Nẵng uỷ quyền DHPIZA thực hiện quản lý quy hoạch các khu chức năng thuộc phạm vi quản lý, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tại KCN Đà Nẵng trong quá trình giải quyết của thủ tục hành chính.

DHPIZA cũng cho biết đang tiếp tục triển khai công tác quy hoạch các KCN mới. Trong đó, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định 454/QĐ-UBND phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hoà Cầm - giai đoạn 2 theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Hiện DHPIZA đang triển khai thủ tục chuẩn bị đấu thầu dự án.

Cuối năm 2023, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết chuyển đổi hơn 43 ha đất rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Ninh. Trên cơ sở đó, trong năm 2024, DHPIZA tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án KCN Hòa Ninh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch KCN Hòa Nhơn.

Theo báo cáo của DHPIZA, năm 2023 đã cấp mới 19 dự án vào Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các KCN trên địa bàn. Trong đó có 14 dự án trong nước, vốn đầu tư đăng ký 2.490,8 tỷ đồng; 5 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký 156,43 triệu USD.

Đồng thời điều chỉnh 94 lượt dự án, trong đó có 21 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư 242,13 tỷ đồng và 47,05 triệu USD. Chấm dứt 8 dự án (gồm 4 dự án FDI và 4 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đầu tư chấm dứt 41,22 triệu USD và 116 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay có 526 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các KCN trên địa bàn Đà Nẵng. Trong đó có 399 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 32.916,2 tỷ đồng và 127 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.062,8 triệu USD.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam