KBC báo lãi đột biến 1.959 tỷ nhờ ghi nhận giao dịch mua rẻ Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) báo lãi trước thuế 1.959 tỷ đồng do ghi nhận khoản lãi giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

KBC báo lãi đột biến 1.959 tỷ nhờ ghi nhận giao dịch mua rẻ Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng
KBC báo lãi đột biến 1.959 tỷ nhờ ghi nhận giao dịch mua rẻ Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng

Quý III/2022, doanh thu thuầnlãi gộp của KBC đều giảm so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 203 tỷ đồng và 97 tỷ đồng, giảm 38% và 39%.

Hoạt động tài chính nổi bật với đà tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 83 tỷ đồng.

Đáng chú ý, KBC ghi nhận khoản lãi 1.997 tỷ đồng từ công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ 990 triệu đồng. Khoản lãi này đã giúp lãi trước thuế của công ty tăng đột biến lên 1.959 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 35 tỷ đồng.

Theo thuyết minh của KBC, khoản lợi nhuận đột biến trên đến từ thu nhập chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh. Cụ thể, đây là giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng phát sinh trong quý II/2022. Tuy nhiên, do tính chuyên môn cao, phức tạp, cần nhiều thời gian nên KBC đã phối hợp với các bên (có Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để khắc phục và ghi nhận vào quý III/2022.

Luỹ kế 9 tháng, KBC ghi nhận doanh thu thuần 1.286 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước; lãi gộp đạt 560 tỷ đồng, giảm 68%.

Trong kỳ 9 tháng, doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 238 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi tiền gửi và cho vay (234 tỷ đồng).

Chi phí bán hàng được tiết giảm 65,6%, còn 41 tỷ đồng; chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể. Kết quả, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 2.242 tỷ đồng.

Cùng với 11 tỷ đồng lợi nhuận khác, KBC có lãi trước thuế 2.253 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, KBC có lãi sau thuế 2.137 tỷ đồng; trong đó lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 2.034 tỷ đồng.

Với kết quả này, KBC mới chỉ hoàn thành 13% mục tiêu doanh thu (9.800 tỷ đồng) và 47% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 (4.500 tỷ đồng). Dù vậy, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, khẳng định công ty sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra năm nay.

Lãnh đạo KBC cho biết đầu tháng 11, công ty sẽ ký thoả thuận cho thuê đất 50ha tại Bắc Ninh với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao. Dòng tiền thu về ước đạt 4.000 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của KBC tăng 9%, đạt 33.375 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt 11.983 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát, khu công nghiệp Tân Phú Trung, khu đô thị Phúc Ninh, khu công nghiệp Nam Sơn - Hấp Lĩnh…

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15% so với đầu năm, đạt 10.769 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu của KBC đạt 23.805 tỷ đồng, chiếm tới 71% tổng tài sản.

Tổng dư nợ vay tại ngày kết thúc quý III/2022 giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 6.964 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ 0,79 lần.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh 9 tháng của KBC âm tới 948 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 84 tỷ đồng. Nguyên nhân là do tăng các khoản phải thu (464 tỷ đồng), tăng tồn kho (467 tỷ đồng) và tiền lãi vay (258 tỷ đồng).

Dòng tiền đầu tư âm 436 tỷ đồng, khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty âm 1.239 tỷ đồng, làm lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 48% còn 1.323 tỷ đồng.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance